Knie­len­de ver­oor­deel­de voor rech­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Dwight J vroeg gis­te­ren knie­lend in de be­klaag­den­bank ver­gif­fe­nis aan rech­ter Ro­bert Praag om­dat hij eer­der een an­de­re ver­kla­ring had af­ge­legd. De man, die ju­ri­di­sche bij­stand kreeg van ad­vo­caat Os­car Kou­len, be­tuig­de met de han­den in de lucht spijt dat hij een wo­ning in Com­me­wij­ne was bin­nen­ge­dron­gen. Vol­gens hem ging hij naar het pand en hij maak­te een deur open, maar vlucht­te weg toen hij ie­mand zag. Hij heeft niets buit­ge­maakt. “Ik heb echt spijt en heb pijn van wat ik heb ge­daan”, ver­klaar­de Dwight J die om een laat­ste kans vroeg.

De rech­ter acht be­we­zen dat de man in de wo­ning is ge­weest en te­keer­ging te­gen een van de be­wo­ners. Hij maak­te daar­bij ge­bruik van de door ge­tui­gen af­ge­leg­de ver­kla­rin­gen. De ma­gi­straat zegt dat Dwight J in eer­ste in­stan­tie ont­ken­de dat hij in het pand was ge­gaan. De po­li­tie trof een vin­ger­spoor van hem aan op een van de shut­ters. De man heeft na­der­hand be­kend dat hij in het huis is ge­gaan. Een van de be­wo­ners gil­de om hulp, toen hij de ver­oor­deel­de in het huis zag.

Dwight J is eer­der met de po­li­tie in aan­ra­king ge­ko­men. Vol­gens de rech­ter moest Dwight J niet eens zijn ge­gaan in de wo­ning van een an­der. Hij leg­de hem een jaar on­voor­waar­de­lij­ke cel­straf op. Praag acht het niet be­we­zen dat Dwight J be­trok­ken was bij een in­braak in een wo­ning in Ma­ro­wij­ne. Daar dron­gen en­ke­le man­nen een wo­ning bin­nen. De be­na­deel­de ver­klaar­de na­der­hand bij de po­li­tie dat hij het mas­ker van een van de da­ders had ge­trok­ken en zijn ge­zicht had ge­zien. Vol­gens hem ging het om Dwight J. De rech­ter zegt dat het slacht­of­fer kort na de be­ro­ving niets had ver­teld over de da­der, maar pas na en­ke­le da­gen. Vol­gens hem komt de ver­kla­ring van de be­na­deel­de niet ge­loof­waar­dig over en hij ge­bruik­te die niet als be­wijs.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.