Twen­te on­der­uit bij Bar­cel­o­na in Cham­pi­ons Le­a­gue

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De voet­bal­sters van FC Twen­te heb­ben woens­dag­avond het heen­du­el in de acht­ste fi­na­les van de Cham­pi­ons Le­a­gue met FC Bar­cel­o­na ver­lo­ren. De Ca­ta­la­nen wa­ren met 1-0 te sterk.

Jen­ni­fer Her­mo­so te­ken­de na tien mi­nu­ten spe­len voor de eni­ge tref­fer van de wed­strijd. De aan­val­ster schoot raak in de ver­re hoek na een fraaie ac­tie. FC Twen­te was nog wel sterk be­gon­nen aan de wed­strijd in Bar­cel­o­na, maar ech­te kan­sen le­ver­de dat niet op voor de ploeg van de Duit­ser Tom­my Stroot. Na de eer­ste tien mi­nu­ten nam de thuis­ploeg het over­wicht. FC Bar­cel­o­na kreeg kan­sen via Alexia Pu­tel­las (naast) en Ol­ga Gar­cia (over), maar het bleef bij 1-0. In de twee­de helft zag de Ca­ta­laan­se club nog een tref­fer af­ge­keurd wor­den we­gens hands van Bar­ba­ra La­tor­re. FC Twen­te kwam slechts spo­ra­disch voor het doel van FC Bar­cel­o­na en mocht niet kla­gen over de nip­te ne­der­laag. De re­turn in En­sche­de staat vol­gen­de week op het pro­gram­ma. FC Twen­te plaatste zich voor de laat­ste zes­tien door Spar­ta Praag over twee wed­strij­den te ver­slaan. Bei­de ploe­gen speel­den vo­rig sei­zoen in de acht­ste fi­na­les van de Cham­pi­ons Le­a­gue even­eens te­gen el­kaar. Bar­cel­o­na won zo­wel uit als thuis met 1-0.

Bay­ern Mün­chen ver­sloeg woens­dag voor ei­gen pu­bliek Ros­sij­an­ka uit Rus­land met 4-0. De Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal Vi­vi­an­ne Mie­de­ma scoor­de na de rust (2-0) twee keer. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.