Yan­nick Car­ras­co schiet Bel­gië naar ge­lijk­spel

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het Ne­der­land­se elf­tal heeft voor de ze­ven­de keer op rij niet ge­won­nen van Bel­gië. De 126ste Der­by der La­ge Lan­den ein­dig­de 1-1 in Am­ster­dam. Bonds­coach Dan­ny Blind moest door de no­di­ge bles­su­res voor­af al aar­dig im­pro­vi­se­ren en ook tij­dens het du­el zat het niet mee. Stijn Schaars, die voor het eerst in 2,5 jaar weer een in­ter­land speel­de, viel na een kwar­tier uit met een kuit­bles­su­re. Tien mi­nu­ten la­ter haak­te Vin­cent Jans­sen af na een bot­sing met doel­man Si­mon Mig­no­let en na rust kon Je­remain Lens niet ver­der van­we­ge een ham­string­bles­su­re. Jans­sen was in de ope­nings­fa­se nog erg ac­tief ge­weest, maar hij kwam tel­kens net niet aan af­ron­den toe. De Bel­gen kwa­men er en­ke­le ke­ren ra­zend­snel uit en za­gen Dries Mer­tens net over kop­pen. Acht mi­nu­ten voor rust kwam Oran­je op voor­sprong. Jan Ver­tong­hen trok Lens in het straf­schop­ge­bied on­der­uit, waar­na Da­vy Klaas­sen van­af elf me­ter tref­ze­ker was. In de twee­de helft, met de­bu­tant Jos­hua Bre­net voor Klaas­sen, moest Oran­je meer te­rug. Bel­gië voer­de de druk op, al leid­de dit lan­ge tijd am­per tot mo­ge­lijk­he­den. Oran­je pro­beer­de via de coun­ter ge­vaar te stich­ten, maar slaag­de daar niet in. In het laat­ste kwar­tier re­gen­de het in­eens kan­sen. Bre­net schoot net naast en aan de an­de­re kant was Ro­me­lu Lu­kaku twee keer dicht bij de 1-1: eerst schoot hij voor­langs en daar­na mis­te hij voor open doel. Even la­ter vond Yan­nick Car­ras­co via het li­chaam van Jo­ël Velt­man wel het net, waar­na Maar­ten Ste­ke­len­burg nog de 2-1 van Eden Ha­zard voor­kwam. In de slot­fa­se mocht ook Bart Ram­se­laar nog zijn de­buut voor Oran­je ma­ken.

Jos­hua Bre­net van Ne­der­land ziet zijn in­zet net naast gaan. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.