Heeft Alia Bhatt rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Gul­ly Boys, die ge­re­gis­seerd wordt door Zoya Akhtar, haal­de de kran­ten­kop­pen om­dat ge­zegd werd dat Saif Ali Khan’s doch­ter, Sa­ra Khan, haar ac­teer­de­buut in de­ze film zou ma­ken. Maar vol­gens re­cen­te ge­ruch­ten zal Sa­ra niet de hoofd­rol spe­len, doch Alia Bhatt. Zij wordt naar ver­luidt te­gen­over ac­teur Ran­veer Singh in Gul­ly Boys ge­zien. Vol­gens een be­richt van een toon­aan­ge­vend dag­blad, heeft de Dil Dha­dak­ne Do-re­gis­seur de jon­ge ac­tri­ce voor haar aan­ko­mend pro­ject ge­strikt. Er wordt ech­ter nog een of­fi­ci­ë­le be­ves­ti­ging hier­over ver­wacht. Als dit nieuws waar blijkt te zijn, dan zul­len de­ze char­man­te ac­teurs voor de eer­ste keer sa­men­wer­ken in een film. Het zal in­te­res­sant zijn om dit ‘ver­fris­send stel’ op het wit­te doek te zien. De film is ge­ba­seerd op het ver­haal van twee rap­pers, die suc­ces­vol wor­den in de en­ter­tain­ment in­du­strie. Nu be­reidt Ran­veer zich op voor de re­lea­se van zijn nieu­we film Be­fik­re, die ge­pland is voor re­lea­se op 9 de­cem­ber, ter­wijl Alia op de re­lea­se van Dear Zin­da­gi wacht. Hij is een ko­me­die-dra­ma, ge­re­gis­seerd is door Gau­ri Shin­de en ge­pro­du­ceerd door Red

van Gau­ri Khan, Ka­ran Jo­har (Dhar­ma Pro­duc­ti­ons) en Gau­ri Shin­de De cast wordt ge­vormd door Shah Rukh Khan, Adi­tya Roy Ka­pur, Ku­nal Kap­oor, Ali Za­far, Angad Be­di en Sid­dharth Shuk­la. De film wordt op 23 no­vem­ber 2016 in de Ver­e­nig­de Sta­ten vrij­ge­ge­ven, twee da­gen voor­dat hij we­reld­wijd in pre­mi­è­re gaat.

Chil­lies En­ter­tain­ment (Ho­pe Pro­duc­ti­ons).

(me­dia247.co.uk/fo­to: 25.me­dia.tum­blr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.