Stu­dent be­sto­len van KitKat krijgt er 6.500 te­rug

Times of Suriname - - PANORAMA -

Hun­ter Job­bins uit Kansas, Ver­e­nig­de Sta­ten, keek raar op toen zijn KitKat vo­ri­ge maand uit zijn au­to werd ge­sto­len. Pro­du­cent Hers­hey’s had me­de­lij­den en stuurt de be­sto­len stu­dent als troost 6.500 KitKats.

De stu­dent aan Kansas Sta­te Uni­ver­si­ty had de deur van zijn au­to niet op slot ge­daan toen hij snel iets uit zijn stu­den­ten­ka­mer moest pak­ken. Na te­rug­komst vond hij een brief­je in zijn au­to. “Ik hou van KitKats, dus ik check­te je deur en het zat niet op slot. Ik heb niets an­ders ge­pakt. Ik heb spijt en hon­ger”, schreef de dief. De fo­to van het brief­je werd mas­saal ge­deeld op Twit­ter. Zo kwam het on­der de aan­dacht van KitKat­pro­du­cent Hers­hey’s.

De­ze re­a­geer­de door Job­bins 6.500 snoep­re­pen te stu­ren. De­ze be­sloot de pret met zijn me­de­stu­den­ten te de­len. Hij stop­te zijn au­to vol en deel­de ze op de cam­pus uit. “Be­dankt ie­der­een die is langs­ge­ko­men van­daag”, schreef hij op Twit­ter. #KitKa­tForE­ve­ry­o­ne.

(AD.NL/fo­to: Fa­ce­book) El­len Ka­th­leen Pom­peo (Ever­ett, 10 no­vem­ber 1969) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Ze werd in 2007 ge­no­mi­neerd voor een Gol­den Glo­be voor haar hoofd­rol als Dr. Me­re­dith Grey in de te­le­vi­sie­se­rie Grey’s Ana­to­my. Hier­voor won ze dat­zelf­de jaar een Sa­tel­li­te Award en sa­men met al­le ac­teurs een Screen Ac­tors Guild Award. Ook was ze te zien in twee af­le­ve­rin­gen van de se­rie Law & Or­der en een af­le­ve­ring van Friends.

In 2004 speel­de Pom­peo de ex-vrien­din van Jim Car­reys per­so­na­ge in de film Eter­nal Suns­hi­ne of the Spot­less Mind. Op­nieuw was ze niet in het oor­spron­ke­lij­ke eind­re­sul­taat te zien. Tij­dens haar pe­ri­o­de in Mi­a­mi had Pom­peo een re­la­tie met mo­de­fo­to­graaf And­rew Ro­sent­hal. In no­vem­ber 2007 trouw­de ze in het ge­heim met haar ver­loof­de Chris Ive­ry, met wie ze doch­ter kreeg. In 2014 heeft ze een twee­de kind­je ge­kre­gen. (fo­to:tvg­cdn.net)

Ry­an Ree­ves (Las Ve­g­as (Ne­va­da), 10 no­vem­ber 1981) is een Ame­ri­kaans pro­fes­si­o­neel wor­ste­laar die ac­tief was on­der de ring­naam Ry­back in de WWE. In een af­le­ve­ring van Smack­Down op 6 april 2012, wor­stel­de Ree­ves voort­aan als Ry­back waar hij de vol­gen­de we­ken wor­stel­de te­gen ver­schei­de­ne job­bers en uit­ein­de­lijk ook te­gen WWEwor­ste­laars zo­als He­ath Sla­ter en Der­rick Ba­te­man. In mei 2013 daag­de Ry­back Jo­hn Ce­na uit voor het WWE Cham­pi­ons­hip op Ex­tre­me Ru­les waar de wed­strijd on­be­slist ein­dig­de. Op Pay­back ver­loor Ry­back de Three Sta­ges of Hell match van Ce­na. Ry­back be­gon dan een ve­te met Chris Je­ri­cho en dat leid­de tot een wed­strijd tus­sen hen op Mo­ney in the Bank 2013, op 14 ju­li 2013, waar­bij Ry­back de wed­strijd won. (fo­to:so­ca­lun­cen­so­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.