Oog­ge­tui­ge schiet­in­ci­dent: “Die man schoot op het slacht­of­fer”

Times of Suriname - - BINNENLAND - Door Wied­ja Ja­gan

PARAMARIBO - “Die man schoot op het slacht­of­fer. Ik maak­te het mee toen al­les ge­beur­de”, ver­telt een man aan de krant. Hij zag gis­ter­mid­dag rond 14.30 dat een man, die goud op- en ver­koopt voor de VCB-bank, werd be­scho­ten door een ander. Het slacht­of­fer heeft een schot­ver­won­ding op­ge­lo­pen aan zijn dij­been en is op zijn hoofd ge­sla­gen met de kolf van een wa­pen.

De oog­ge­tui­ge zegt dat hij in een win­kel was. Toen hij er­uit kwam, merk­te hij op dat de da­der en het la­te­re slacht­of­fer in een woor­den­wis­se­ling met el­kaar wa­ren ver­wik­keld. Hij hoor­de de da­der nog zeg­gen: “Je bent een vriend­je.” Van an­de­ren kreeg hij te ho­ren dat de man met zijn han­den he­le­maal in het ge­zicht van het slacht­of­fer was ge­gaan. De oog­ge­tui­ge ging naar de twee man­nen en hield hen voor om niet te vech­ten met el­kaar. Des­on­danks merk­te hij dat ze door­gin­gen met de woor­den­wis­se­ling.

De man was niet ver van de plaats, toen hij zag dat de da­der een wa­pen te­voor­schijn haal­de en be­gon te schie­ten. Hij hoor­de toen dat er drie keer is ge­scho­ten op het slacht­of­fer. Vol­gens de oog­ge­tui­ge wil­de hij voor­ko­men dat er zou wor­den ge­scho­ten, maar het ge­luk­te hem niet. “Bij­na was ik ook ge­raakt.” Na­dat het slacht­of­fer was be­scho­ten, ren­de de oog­ge­tui­ge sa­men met an­de­ren ach­ter de da­der aan. De schut­ter ren­de van­uit de Wa­ter­kant naar de Maag­den­straat tot On­dro­bon. Hij stap­te daar­na ver­moe­de­lijk in een zwar­te wa­gen. Vol­gens de oog­ge­tui­ge heeft hij bij­na een kwar­tier ge­rend om de da­der aan te hou­den. De schut­ter wist te ont­ko­men. Hij weet niet waar­om het slacht­of­fer is be­scho­ten. Hij kon dit niet af­lei­den uit de woor­den­wis­se­ling, maar vol­gens hem ken­nen de man­nen el­kaar wel, ge­zien de ma­nier hoe ze met el­kaar spra­ken. De oog­ge­tui­ge zegt dat het slacht­of­fer al­tijd vrien­de­lijk is en grap­pen maakt. Hij kent hem als een rus­ti­ge man. Hij heeft de schut­ter niet eer­der in de buurt ge­zien.

Een vrouw ver­telt aan de krant dat zij in haar wa­gen aan de Wa­ter­kant reed, toen zij plot­se­ling scho­ten hoor­de. Ze schrok he­vig en keek daar­na op. Ze kon zien dat ve­len weg­ren­den. Kort daar­na merk­te zij dat een man was be­scho­ten en dat een vrouw de wond om zijn hoofd met een doek­je vast­bond. Er sij­pel­de veel bloed. “Er was plot­se­ling een pa­nie­ke­ri­ge si­tu­a­tie ont­staan”, al­dus de vrouw. Het slacht­of­fer is met de am­bu­lan­ce ver­voerd naar de Spoed­ei­sen­de Hulp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.