Ba­le is Ro­nal­do’s erf­ge­naam

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Da­ni Car­va­jal denkt dat Ga­reth Ba­le de kwa­li­tei­ten be­zit om Cris­ti­a­no Ro­nal­do te ver­van­gen als de be­lang­rijk­ste spe­ler van Re­al Ma­drid wan­neer de Por­tu­gees over zijn top is. Ro­nal­do maakt tot dus­ver niet het bes­te sei­zoen uit zijn car­ri­è­re door, na­dat hij het be­gin van het sei­zoen mis­te van­we­ge een knie­bles­su­re, ter­wijl Ba­le in su­blie­me vorm is ge­weest voor Re­al. Bei­de man­nen te­ke­nen on­langs een nieuw winst­ge­vend con­tract; Ro­nal­do tot de zo­mer van 2021 en Ba­le tot 2022. “Ik ge­loof dat Ba­le Cris­ti­a­no’s erf­ge­naam is”, ver­tel­de Car­va­jal te­gen AS. “De tijd ver­strijkt en er zal een dag zijn wan­neer Cris­ti­a­no niet meer op het­zelf­de ni­veau is, net zo­als dat in het ver­le­den ge­beurd is met Raúl en Luís Fi­go. We we­ten niet wan­neer het zal zijn, maar ik denk dat Ba­le de juis­te man voor de baan is zo­dra dat ge­beurt.” “Ik kan me voor­stel­len dat Ro­nal­do hier speelt tot hij 36 is, maar het is niet mak­ke­lijk want de ei­sen bij Ma­drid zijn zeer hoog. Hij zal in al­ler­bes­te stem­ming zijn op dit mo­ment, want hij won de­ze week een prijs en ver­nieuw­de zijn con­trac­ten met Ma­drid en Ni­ke.” “Hij eist al­tijd het bes­te van zich­zelf en daar­om kan hij soms boos zijn op zich­zelf. Maar die am­bi­tie is de sleu­tel tot al zijn doel­stel­lin­gen en de Bal­lon d’Or die hij ge­won­nen heeft. Ik denk dat Cris­ti­a­no het ver­dient om de Bal­lon d’Or te win­nen van­we­ge wat hij dit jaar be­reikt heeft. Hij won de Cham­pi­ons Le­a­gue en was de aan­voer­der van Por­tu­gal dat het EK won. Bo­ven­dien heeft hij veel doel­pun­ten ge­scoord. Hij ver­dient het.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.