Pi­nas en Toe­me­re naar Gu­y­a­na

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK – Ro­nal­di­no Pi­nas van Mar­wi­na en Il­si­da Toe­me­re van SNL zul­len Su­ri­na­me ver­te­gen­woor­di­gen bij de twee­de etap­pe van de South Ame­ri­can Road Clas­sic Ra­ce in Gu­y­a­na. De­ze in­ter­na­ti­o­na­le 10K clas­sic road ra­ce wordt voor de veer­tien­de keer ge­hou­den.

In de eer­ste etap­pe ging Pi­nas als eer­ste Su­ri­na­mer over de fi­nish­lijn en ein­dig­de over­all bij de he­ren op de vier­de plaats. De at­leet van Mar­wi­na zet­te een tijd neer van 35.58.6 mi­nu­ten. Toe­me­re ein­dig­de als eer­ste Su­ri­naam­se da­me met een tijd van 47.02.8 mi­nu­ten. Over­all was dit goed voor een der­de plaats. Zo­wel bij de he­ren als da­mes ging de hoofd­prijs naar een Gu­y­a­nees. Bij de man­nen won Cle­ve­land For­de en bij de da­mes Eu­leen Jo­siah-Tan­ner. For­de klok­te op 29 ok­to­ber een tijd van 34.14.2 mi­nu­ten en Jo­siahTan­ner een tijd van 41.51.5 mi­nu­ten.

Het was de be­doe­ling dat de twee­de etap­pe vo­rig week­end ge­hou­den moest wor­den, maar door­dat Athle­tics As­so­ci­a­ti­on of Gu­y­a­na (AAG) nog een spon­sor wil­de ac­com­mo­de­ren, was het twee­de ge­deel­te ver­scho­ven. De spon­sor had op die be­wus­te dag een eve­ne­ment ge­pland. En is ver­der af­ge­spro­ken dat het der­de te­vens laat­ste ge­deel­te op 20 no­vem­ber zal plaats­vin­den in Pa­na­ma. Het twee­de ge­deel­te van de South Ame­ri­can Road Clas­sic 10K werd vo­rig jaar ge­won­nen door Yer­son Orel­la­na van Pe­ru en To­nya Ne­ro van Tri­nidad & To­ba­go. De­ze twee at­le­ten zijn dit jaar weer van de par­tij. Toen ein­dig­de For­de op de vier­de plaats. De pre­si­dent Au­brey Hut­son van AAG zegt dat de re­gi­stra­tie nog open is. Hij heeft ook de ver­kla­ring ge­ge­ven waar­om het twee­de ge­deel­te met een week is ver­scho­ven. Als laat­ste gaf Hut­son aan, dat at­le­ten van Co­lom­bia, Tri­nidad & To­ba­go, Su­ri­na­me, Pe­ru, Grena­da, en Saint Vin­cent and the Gre­na­di­nes zul­len mee­doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.