Ed­die Red­may­ne deed au­di­tie voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Fan­tas­tic Be­asts-ac­teur Ed­die Red­may­ne deed au­di­tie voor de rol van Ky­lo Ren in de film Star Wars: The For­ce Awa­kens. Dat ver­telt de 34-ja­ri­ge Brit in een in­ter­view met Uproxx. Het was geen ge­heim dat Red­may­ne au­di­tie deed voor de Star Wars-film, maar ge­dacht werd dat de ac­teur op­ging voor de rol van Ge­ne­ral Hux, die la­ter ge­speeld zou wor­den door Dom­hnall Glee­son. Naar ei­gen zeg­gen deed hij voor de ogen van re­gis­seur J.J. Abrams een ui­terst slech­te au­di­tie. “Ze ga­ven me ge­loof ik de tek­sten van Pri­de and Pre­ju­di­ce of iets in die trant. Met films die zo top se­cret zijn, ge­ven ze je nooit de ech­te tek­sten.” Toen hij

be­zig was kreeg Red­may­ne te ho­ren dat hij in aan­mer­king kwam voor de rol van Ky­lo Ren. “Ik kreeg te ho­ren dat ik een

slech­te­rik moest spe­len, dus ik zet­te au­to­ma­tisch een gek­ke stem op.” Ook pro­beer­de de ac­teur het be­roem­de adem­ge­luid van Darth Va­der na te doen. De imi­ta­tie viel niet in de smaak. Uit­ein­de­lijk ging de rol van Ky­lo Ren naar de ac­teur Adam Dri­ver. De kin­der­droom van Red­may­ne om ooit nog in een Star Wars-film te spe­len, viel daar­mee in dui­gen. Red­may­ne is bin­nen­kort te zien in de film Fan­tas­tic be­asts and whe­re to find them. In de Har­ry Pot­ter-spin-off speelt hij Newt Sca­man­der. De ac­teur won vo­rig jaar een Os­car voor zijn rol als Step­hen Haw­king in het dra­ma The The­o­ry of Eve­ry­thing.

(NU.nl/fo­to: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.