Hi­me­sh Res­ham­miya te­rug met

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Bol­ly­wood­zan­ger en com­po­nist Hi­me­sh Res­ham­miya gaat weer ac­te­ren. Hij be­gint bin­nen­kort aan de op­na­mes van The Xpo­se 2. “Ik werd ge­pre­zen voor mijn rol in The Xpo­se. Dat was de eer­ste keer dat er zo po­si­tief over mijn ac­teer­werk werd ge­spro­ken. De film deed het ook re­de­lijk. Wij zijn klaar met het script voor The Xpo­se 2. De cast is bij­na com­pleet. De op­na­mes be­gin­nen nog dit jaar en de film wordt vol­gend jaar uit­ge­bracht”, al­dus Hi­me­sh. De­ze is niet de eni­ge film waar Hi­me­sh in zal ac­te­ren. Hij maakt zich ook op voor de start van de op­na­mes van de Bol­ly­wood­film Heer­iye.“Heer­iye is een zeer ont­roe­rend ver­haal dat zich af­speelt in een klei­ne stad. De film heeft een aan­tal prach­ti­ge num­mers. Ik ben heel blij om deel uit te ma­ken van de­ze film.” Hi­me­sh werkt voor de eer­ste keer sa­men met Zee En­ter­tain­ment En­ter­pri­ses Ltd (Zeel) aan een film. De zan­ger gaat naar ver­luidt de songs van Heer­iye ook com­po­ne­ren. De film wordt ge­za­men­lijk ge­pro­du­ceerd door het pro­duc­tie­huis HR Mu­sik van Hi­me­sh en Es­sel Vi­si­on. De film­ma­kers zul­len een in­no­va­tie­ve we­reld­wij­de cam­pag­ne on­der de naam Fin­ding Heer­iye lan­ce­ren voor de film, die ge­re­gis­seerd wordt door de cri­ti­cus­re­gis­seur Vis­hal Mishra. Ui­ter­aard is Hi­me­sh ook be­zig met mu­ziek ma­ken. Naar ver­wach­ting ver­schijnt Aap Se Mau­si­i­quii, zijn nieuw al­bum, in de der­de week van no­vem­ber.

(bol­ly­wood.nl/ in­di­an­ex­press.com / fo­to 2: (mu­chask.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.