Stal­ker be­dreigt Shru­ti Haasan met de dood

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shru­ti Haasan, de oud­ste doch­ter van ve­te­raan­ac­teur Ka­mal Haasan, heeft naar ver­luidt een klacht te­gen een stal­ker in­ge­diend bij de po­li­tie. KG Gu­ru­prasad, een in Kar­na­ta­ka woon­ach­ti­ge arts, dreig­de haar te zul­len ver­moor­den. De stal­ker stuur­de van­af 7 sep­tem­ber dit jaar be­le­di­gen­de en min­ach­ten­de be­rich­ten naar de Twit­ter-ac­count van Shru­ti. Vol­gens een be­richt van DTNext, heeft de Gab­bar Is Back-ac­tri­ce woens­dag via haar tus­sen­per­soon Pra­veen An­to­ny haar be­klag ge­daan bij de po­li­tie. In haar klacht be­weert Shru­ti dat de da­der kracht­ter­men en zeer min­ach­ten­de woor­den ge­bruikt om haar te be­le­di­gen en in som­mi­ge be­rich­ten be­dreigt hij haar met de dood. Vol­gens de klacht ver­der heeft de ver­dach­te ge­zegd de ac­tri­ce neer te zul­len ste­ken als hij in haar buurt komt. Shru­ti heeft fo­to’s van de be­rich­ten die ze van KG ont­ving, aan­ge­hecht bij haar klacht. De stal­ker werkt als arts in het Has­san In­sti­tu­te of Me­di­cal Scien­ce in Kar­na­ta­ka. Het is niet de eer­ste keer dat zij las­tig­ge­val­len wordt door een stal­ker. In no­vem­ber 2013 pak­te de po­li­tie in Mum­bai een man op we­gens huis­vre­de­breuk bij Shru­ti. De ver­dach­te, As­hok Shan­kar Tri­muk­he, werd ge­ar­res­teerd. De 45-ja­ri­ge man be­weer­de dat hij naar de ac­tri­ce ging om een baan voor zijn broer te re­ge­len, maar nog voor­dat hij iets kon zeg­gen, sloeg de ac­tri­ce de deur dicht. Hij zegt dat het niet zijn be­doe­ling was haar bang te ma­ken. (mid-day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.