Mo­tief schiet­in­ci­dent was iPho­ne

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het schiet­in­ci­dent dat don­der­dag­mid­dag aan de Wa­ter­kant heeft plaats­ge­von­den, ging om een iPho­ne. Een man is bij dit in­ci­dent in zijn rech­ter­dij­been be­scho­ten en moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Hij is aan­spreek­baar en ligt in het zie­ken­huis. De krant ver­neemt dat de ver­dach­te met een iPho­ne op straat liep. Het la­te­re slacht­of­fer zou hem heb­ben ge­vraagd om die te ver­ko­pen, maar de ver­dach­te wil­de niet. Er ont­stond een woor­den­wis­se­ling tus­sen bei­de man­nen. De ver­dach­te haal­de op een ge­ge­ven mo­ment een vuist­vuur­wa­pen te­voor­schijn dat het la­te­re slacht­of­fer hem af­han­dig wil­de ma­ken. Hij sloeg toen met het wa­pen op het hoofd van de aan­ge­ver. Daar­na heeft hij drie scho­ten ge­lost waar­van een het slacht­of­fer in zijn rech­ter­dij­been raak­te. De da­der sloeg daar­na op de vlucht. Om­stan­ders gin­gen hem ach­ter­na, waar­na de man een schot in hun rich­ting los­te om hen van zich af te hou­den. Hij zou daar­na ver­der zijn ge­vlucht; hij is nog steeds voort­vluch­tig. Om­stan­ders schrok­ken gis­te­ren toen ze scho­ten aan de Wa­ter­kant hoor­den. Ze merk­ten dat een man was be­scho­ten en dat ie­mand weg­ren­de, ach­ter­na­ge­ze­ten door een me­nig­te. De krant ver­neemt dat in eer­ste in­stan­tie een ver­keer­de man was aan­ge­hou­den. Bij een con­fron­ta­tie met oog­ge­tui­gen bleek dat hij niet de da­der is, waar­na hij werd vrij­ge­la­ten.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.