Dort­mund wil Mk­hi­ta­ry­an hu­ren van Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an was af­ge­lo­pen zo­mer een van de topaan­ko­pen van Jo­sé Mour­in­ho bij Man­ches­ter Uni­ted, maar de cre­a­tie­ve mid­den­vel­der aardt nog niet op Old Traf­ford. Borus­sia Dort­mund is vol­gens de Dai­ly Mir­ror ‘ge­schokt’ over het feit dat Mk­hi­ta­ry­an nog geen in­druk maakt in En­ge­land en over­weegt een po­ging om hem te­rug te ha­len. De in­ter­na­ti­o­nal maak­te voor 42 mil­joen eu­ro de over­stap van Dort­mund naar Man­ches­ter en speel­de sinds­dien vier com­pe­ti­tie­du­els. Voor zijn trans­fer was Mk­hi­ta­ry­an nog een van de ster­spe­lers in de Bun­de­s­li­ga en BVB ge­looft daar­om nog al­tijd in zijn kwa­li­tei­ten. Trai­ner Tho­mas Tu­chel heeft di­rec­teurs Mi­chael Zorc en Hans-Joa­chim Watz­ke la­ten we­ten dat hij de Ar­me­ni­ër graag weer in de ar­men sluit. Naar ver­luidt mikt Dort­mund op een huur­deal in de win­ter­se trans­fer­pe­ri­o­de. Mk­hi­ta­ry­an zou het sei­zoen dan kun­nen af­ma­ken op be­kend ter­rein. Tus­sen 2013 en 2016 was de aan­val­len­de mid­den­vel­der goed voor 88 com­pe­ti­tie­du­els en 23 doel­pun­ten na­mens Dort­mund. Bij Uni­ted liep hij al gauw een dij­been­bles­su­re op, die hem ze­ven we­ken aan de kant hield. Hij maak­te be­gin de­ze maand zijn ren­tree als in­val­ler te­gen Fe­ner­bah­çe, maar het feit dat Mk­hi­ta­ry­an af­ge­lo­pen week­end bui­ten de wed­strijd­se­lec­tie viel voor het du­el met Swan­sea Ci­ty zou voor Dort­mund boek­de­len spre­ken. (VZ)

Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an was vo­rig sei­zoen een vas­te waar­de bij Borus­sia Dort­mund, maar dit sei­zoen heeft hij het moei­lijk bij Man­ches­ter Uni­ted. De Duit­se club over­weegt hem in de trans­fer­pe­ri­o­de te hu­ren van de En­gel­sen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.