Pre­mier Lea­gue-club richt vi­zier op Nar­singh

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Lu­ci­a­no Nar­singh mag zich wel­licht ver­heu­gen op een trans­fer naar de Pre­mier Lea­gue. De vleu­gel­aan­val­ler van PSV be­schikt over een af­lo­pend con­tract en staat in de be­lang­stel­ling van West Brom­wich Al­bi­on, be­richt de Dai­ly Mir­ror zon­dag­och­tend. Naar ver­luidt hoopt West Brom­wich dat Nar­singh voor een laag be­drag op te ha­len is.

De En­gel­se krant om­schrijft Nar­singh als een vleu­gel­aan­val­ler die op bei­de flan­ken uit de voe­ten kan en be­kend­staat om zijn snel­heid. De PSV flier, of­wel de vlie­gen­de PSV’er, is de be­oog­de op­vol­ger van Sai­do Bera­hi­no. De voor­ma­li­ge Pre­mier Lea­gue-sen­sa­tie kampt met over­ge­wicht en is be­zig aan een be­droe­vend sei­zoen. De toe­komst van Bera­hi­no is nog on­dui­de­lijk, maar trai­ner To­ny Pu­lis schijnt so­wie­so te zoe­ken naar een vleu­gel­spits en is zo­doen­de uit­ge­ko­men in Eind­ho­ven.

PSV hoopt Nar­singh juist lan­ger aan zich te bin­den, maar de on­der­han­de­lin­gen vlot­ten niet. Het Eind­ho­vens Dag­blad schreef vo­ri­ge maand dat de lands­kam­pi­oen in de nieu­we con­trac­ten van Nar­singh en Je­tro Wil­lems een bo­nus wil la­ten op­ne­men, moch­ten zij la­ter trans­fe­re­ren. Daar­over zou ech­ter 75 pro­cent ex­tra be­las­ting be­taald moe­ten wor­den door de club, waar­door zo’n op­tie min­der aan­trek­ke­lijk is. Di­rec­teur Mar­cel Brands liet des­on­danks we­ten dat bei­de spe­lers geen in­ten­tie heb­ben om trans­fer­vrij te ver­trek­ken.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.