Alexis nog niet ak­koord met Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Alexis Sán­chez ligt nog an­der­half jaar vast bij Ar­sen­al en de club hoopt de sa­men­wer­king met drie sei­zoe­nen te ver­len­gen. Van een ak­koord is ech­ter nog geen spra­ke: Alexis steekt in top­vorm en zou daar­om een aan­zien­lij­ke ver­ho­ging wil­len ten op­zich­te van zijn hui­di­ge week­sa­la­ris van cir­ca 150.000 eu­ro. Man­ches­ter Ci­ty en Ju­ven­tus hou­den de ont­wik­ke­lin­gen scherp in de ga­ten.

Bei­de clubs zijn be­reid om el­kaar te be­vech­ten om de hand­te­ke­ning van Alexis, mocht een ak­koord met Ar­sen­al uit­blij­ven. Dat schreef de Dai­ly Mir­ror zon­dag. Ze wil­len in dat ge­val een klei­ne zes­tig mil­joen eu­ro neer­tel­len om het con­tract van de Chi­l­een­se smaak­ma­ker af te ko­pen. De ge­ïn­te­res­seer­de groot­mach­ten we­ten dat Ar­sen­al een trans­fer­vrij ver­trek kos­te wat het kost wil voor­ko­men, maar de in­zet van the Gun­ners blijft nog al­tijd con­tract­ver­len­ging.

Bij Ci­ty zou Alexis weer kun­nen sa­men­wer­ken met Jo­sep Gu­ar­di­o­la. De oe­fen­mees­ter haal­de de aan­val­ler in 2011 voor cir­ca 26 mil­joen eu­ro naar Bar­cel­o­na. Des­tijds kwam Alexis over van Udi­ne­se. In Ca­ta­laan­se dienst kwam hij tot 88 wed­strij­den en 39 doel­pun­ten. In de zo­mer van 2014 maak­te de in­mid­dels 27-ja­ri­ge in­ter­na­ti­o­nal voor 42,5 mil­joen eu­ro de over­stap naar Ar­sen­al, waar­voor hij 35 goals maak­te in 75 com­pe­ti­tie­du­els. Dit sei­zoen staat de tel­ler al op zes in tien op­tre­dens.

(VZ)

Alexis Sán­chez ligt nog an­der­half jaar vast bij Ar­sen­al en de club hoopt de sa­men­wer­king met drie sei­zoe­nen te ver­len­gen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.