Bel­gië blijft fout­loos in WK-kwa­li­fi­ca­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bel­gië heeft na vier WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den in Groep H nog geen punt ver­speeld. Zon­dag­avond had de ploeg geen en­ke­le moei­te met Est­land (8-1 winst). De Bel­gen be­gon­nen de wed­strijd in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on fu­ri­eus. Al na acht mi­nu­ten spe­len lag de eer­ste bal te­gen de tou­wen. Pa­ris Saint-Ger­main-spe­ler Tho­mas Meu­nier kop­te de bal in de kor­te hoek raak. Na een kwar­tier spe­len ver­dub­bel­de Dries Mer­tens, met een van rich­ting ver­an­derd schot, de mar­ge: 2-0. Na 25 mi­nu­ten spe­len be­slis­te Eden Ha­zard al vroeg­tij­dig de wed­strijd. De ster­spe­ler van Chel­sea schoot snoei­hard de der­de tref­fer van de avond bin­nen. Est­land deed voor rust via Hen­ri Anier nog wat te­rug, hij schoot de bal via de bin­nen­kant van de paal raak, maar ver­der dan die ene tref­fer kwam het niet. Na rust bleek Bel­gië de do­mi­nan­te ploeg en na een uur spe­len zet­te, de man in vorm, Yan­nick Fer­rei­ra-Car­ras­co de stand van 4-1 op het sco­re­bord. De vleu­gel­spe­ler van At­lé­ti­co Ma­drid rond­de een goed op­ge­zet­te aan­val be­heerst af. In de 64e en 68e mi­nuut liet oud-PSV’er Dries Mer­tens van zich ho­ren. Al­ler­eerst be­land­de een voor­zet van hem via Rag­nar Kla­van in het doel en met een schit­ter­de boog­bal te­ken­de de spe­ler van SSC Na­po­li voor de 6-1. Het slot­ak­koord kwam voor re­ke­ning van Ro­me­lu Lu­kaku, die in de laat­ste mi­nu­ten twee keer scoor­de en de eind­stand be­paal­de op 8-1. (Go­al)

Frank­rijk mist dins­dag in het oe­fen­du­el met Ivoor­kust ster­spe­ler An­toi­ne Griez­mann. De aan­val­ler van At­lé­ti­co Ma­drid heeft een voet­bles­su­re. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.