Zwit­ser­land doet het goed in WK-kwa­li­fi­ca­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zwit­ser­land heeft zon­dag ook de vier­de wed­strijd in de WK­kwa­li­fi­ca­tie ge­won­nen. De ploeg van bonds­coach Vla­di­mir Petko­vic was in ei­gen huis met 1-0 te sterk voor de Fae­röer-ei­lan­den.

Eren Der­diyok zet­te Zwit­ser­land in de 27e mi­nuut op het juis­te spoor en ze­ven mi­nu­ten voor tijd stel­de Stephan Licht­stei­ner de Zwit­ser­se ze­ge vei­lig. Door de be­nauw­de over­win­ning gaat Zwit­ser­land nu met twaalf pun­ten uit vier du­els fier aan kop in groep B. Honga­rije volgt op vijf pun­ten van het Al­pen­land. De Honga­ren zet­ten zon­dag op ei­gen veld An­dor­ra met 3-0 op­zij. Zol­tán Ge­ra open­de in de 33e mi­nuut de sco­re, waar­na Ádám Lang er nog voor rust 2-0 van maak­te. Ádám Gy­ur­csó (73e mi­nuut) en Ádám Sza­lai (88e mi­nuut) be­paal­den na de pau­ze de eind­stand op 4-0. Por­tu­gal be­zet met zes pun­ten de der­de plaats in de pou­le, maar de Eu­ro­pees kam­pi­oen neemt het zon­dag­avond nog voor ei­gen pu­bliek op te­gen Let­land.

Voor de Fae­röer ei­lan­den (vier pun­ten), Let­land (drie pun­ten) en het nog punt­lo­ze An­dor­ra wordt plaat­sing voor het WK van 2018 in Rus­land een moei­lijk ver­haal.

In groep H pak­te Cy­prus zon­dag pas hun eer­ste pun­ten. De Cy­pri­o­ten re­ken­den in ei­gen huis met 3-1 af met Gi­bral­tar, dat nog wel op de ha­te­lij­ke nul blijft staan. Kon­stan­ti­nos Lai­fis was in de 29e mi­nuut ver­ant­woor­de­lijk voor de 1-0. Gi­bral­tar kwam in de 51e mi­nuut via Lee Cas­ci­a­ro ver­ras­send op ge­lij­ke hoog­te, maar Pie­ros So­ti­riou (65e mi­nuut) en Va­len­ti­nos Sie­lis (87e mi­nuut) be­zorg­den Cy­prus als­nog de drie pun­ten.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.