No­vak Djoko­vic be­gint met ze­ge aan ATP World Tour Fi­nals

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - No­vak Djoko­vic is zon­dag goed be­gon­nen aan de ATP World Tour Fi­nals. De Ser­vi­ër was in het ope­nings­du­el van het pres­ti­gi­eu­ze ein­de­jaars­toer­nooi in Lon­den in drie sets te sterk voor de Oos­ten­rij­ker Do­mi­nic Thiem: 6-7 (10), 6-0 en 6-2.

De par­tij in de pou­le Ivan Lendl nam twee uur en drie mi­nu­ten in be­slag. De an­de­re twee spe­lers in de groep, Mi­los Ra­o­nic en Ga­ël Mon­fils, ne­men het zon­dag­avond nog te­gen el­kaar op. An­dy Mur­ray, Ma­rin Ci­lic, Stan Wa­wrin­ka en Kei Nis­hi­ko­ri zit­ten in de pou­le Jo­hn McEn­roe. De num­mers één en twee uit de groe­pen plaat­sen zich voor de hal­ve fi­na­les.

Djoko­vic doet voor de tien­de keer mee aan de ATP World Tour Fi­nals. Hij schreef de laat­ste vier edi­ties op zijn naam en was ook in 2008 de bes­te. De twaalf­vou­dig Grand Slam-win­naar kwak­kel­de de voor­bije maan­den met bles­su­re­leed en raak­te on­langs zijn kop­po­si­tie op de we­reld­rang­lijst kwijt aan Mur­ray. De wed­strijd tus­sen Djoko­vic en Thiem ken­de een in­te­res­san­te ope­nings­set. De Ser­vi­ër had de no­di­ge moei­te met de Oos­ten­rij­ker, maar kreeg wel bij een 2-1 voor­sprong een break­punt. Djoko­vic ver­zil­ver­de die niet en moest bij 5-5 zelf al­le zei­len bij­zet­ten om niet ge­bro­ken te wor­den. Een tie­break moest uit­ein­de­lijk de be­slis­sing bren­gen. Daar­in kwam Thiem al snel op een 6-3 voor­sprong.

De span­ning leek de de­bu­tant ech­ter te veel te wor­den. Hij sloeg twee dub­be­le fou­ten, waar­door Djoko­vic langs­zij kon ko­men. Thiem recht­te zijn rug en trok als­nog aan het lang­ste eind: 12-10. Hij snoep­te pas voor de eer­ste keer in zijn loop­baan een set af van Djoko­vic. Djoko­vic be­gon wel goed aan het twee­de be­drijf en brak ge­lijk de ser­vi­ce van Thiem. De Oos­ten­rij­ker was het even he­le­maal kwijt en le­ver­de ook bij 2-0 en 4-0 zijn op­slag in. Djoko­vic bleef op zijn beurt ge­con­cen­treerd en sleep­te de set bin­nen met liefst 6-0.

In de be­slis­sen­de der­de set gaf de mon­di­a­le num­mer ne­gen meer te­gen­stand, maar het was op­nieuw Djoko­vic die bij 1-1 de eer­ste break no­teer­de. De Ser­vi­ër deel­de bij 4-2 de ge­na­de­klap uit en kon uit­ein­de­lijk op­ge­lucht adem­ha­len.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.