Por­tu­gal wint met ge­mak

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Por­tu­gal moest zon­dag­mid­dag te­gen Let­land win­nen om de twee­de plek te her­o­ve­ren in Groep B. Het ging me­de door een ge­mis­te straf­schop van Cris­ti­a­no Ro­nal­do niet van een lei­en dak­je voor de re­ge­rend Eu­ro­pees kam­pi­oen, maar er werd toch nog ruim met 4-1 van Let­land ge­won­nen en Ro­nal­do scoor­de twee keer. Por­tu­gal staat door de over­win­ning met ne­gen pun­ten op de twee­de plaats en dat zijn drie pun­ten min­der dan Zwit­ser­land. De be­zoe­kers uit Noord­oost-Eu­ro­pa kre­gen wel de eer­ste kans van de wed­strijd in het Está­dio do Al­gar­ve, want doel­man Rui Pa­trí­cio moest na acht mi­nu­ten han­de­lend op­tre­den op een in­zet uit een hoek­schop van Igors Ta­ra­sovs. Por­tu­gal voer­de hier­na de druk op, maar kwam aan­van­ke­lijk niet ver­der dan po­gin­gen van Ro­nal­do en Na­ni die naast gin­gen.

Por­tu­gal kwam na een half­uur spe­len dan toch op voor­sprong: Ro­nal­do te­ken­de voor de 1-0 van­af de pe­nal­ty­stip. In de twee­de helft mocht Por­tu­gal op­nieuw een straf­schop ne­men, maar Ro­nal­do liet ech­ter na om de mar­ge te ver­dub­be­len, want de ster schoot te­gen de paal.

Let­land mocht daar­door blij­ven dro­men van een re­sul­taat en na 67 mi­nu­ten werd het zelfs ge­lijk. Ar­turs Zju­zins maak­te er na een coun­ter 1-1 van. Por­tu­gal stel­de ech­ter re­la­tief gauw or­de op za­ken, want Wil­li­am Car­valho kop­te uit een voor­zet raak en Ro­nal­do gooi­de het du­el met de 3-1 in het slot. Bru­no Al­ves be­paal­de de eind­stand door mid­del van een kop­bal in de bles­su­re­tijd op 4-1 voor Por­tu­gal.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.