Mu­zi­kant Le­on Rus­sell (74) over­le­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Ame­ri­kaan­se mu­zi­kant Le­on Rus­sell is op 74-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Rus­sell werk­te mee aan tien­tal­len pop- en blue­s­lied­jes, van on­der an­de­ren Bob Dy­lan, El­vis Pres­ley en Joe Coc­ker. De pi­a­nist stierf zon­dag in zijn slaap in Nas­h­vil­le (Ten­nes­see), liet zijn vrouw in een ver­kla­ring we­ten op zijn web­si­te. Hij had al lan­ger last van ge­zond­heids­pro­ble­men. In ju­li kreeg hij nog een hart­aan­val. Rus­sell was één van de grond­leg­gers van de Tul­sa Sound, een mix van blues, coun­try en rock. In de ja­ren ze­ven­tig werk­te hij mee aan mu­ziek van The Rol­ling Sto­nes, Frank Si­na­tra en Eric Clap­ton. Ook tour­de hij met Ge­or­ge Har­ri­son en maak­te hij een num­mer 1-co­ver van het num­mer

Ho­tel met Wil­lie Nel­son. Zijn A Song For You (1971) werd ge­co­verd door ver­schil­len­de be­ken­de ar­ties­ten en bands, waar­on­der The Car­pen­ters, Dusty Spring­field, Wil­lie Nel­son, Neil Dia­mond, Are­tha Franklin en Lou Rawls. Met Coc­ker werk­te hij sa­men tij­dens diens Mad Dogs & English­men-tour. De mu­zi­kant was te her­ken­nen aan zijn lan­ge wit­te baard en ha­ren, zijn hoed en zijn zon­ne­bril die hij bij­na al­tijd droeg. Door col­le­ga­mu­zi­kan­ten werd hij in de ja­ren ze­ven­tig de ‘mees­ter van ruim­te en tijd’ ge­noemd. Rus­sell werd in 2011 op­ge­no­men in de Rock and Roll Hall of Fa­me. In 2014 kwam zijn laat­ste al­bum uit: Li­fe Jour­ney. Zes jaar ge­le­den maak­te hij sa­men met El­ton Jo­hn het al­bum The Union, dat hoog scoor­de in de Ame­ri­kaan­se al­bum­lijst. Jo­hn zei ooit te­gen ABC News dat Rus­sell zijn “gro­te voor­beeld was als pi­a­no­spe­ler, zan­ger en lied­jes­schrij­ver.” (NU.nl/fo­to: in­de­pen­dent.co.uk en fo­to2: the­fis­cal­ti­mes.com)

He­art­break

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.