Hoe de beet van een lie­ve­heers­beest­je bo­dy­buil­der bij­na fa­taal werd

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Brit­se bo­dy­buil­der is bij­na over­le­den aan de ge­vol­gen van een bloed­ver­gif­ti­ging. Oor­zaak van het kwaad: de beet van een on­schul­dig lie­ve­heers­beest­je. De 31-ja­ri­ge Re­za Re­za­mand uit Sto­ke on Trent liep de beet op toen hij op weg was naar zijn da­ge­lijk­se trai­nings­ses­sie in de gym. “Ik werd ‘aan­ge­val­len’ door drie lie­ve­heers­beest­jes”, ver­telt hij aan The Sun. “Een­tje heeft me ge­be­ten in mijn arm”. De man - 1,84 me­ter groot en 89 ki­lo zwaar - voel­de zich niet goed en reed naar de po­li­kli­niek. Daar kreeg hij te ho­ren dat hij een bloed­ver­gif­ti­ging had op­ge­lo­pen. “Ik leg­de met­een de link met de beet. De arts be­ves­tig­de dat dit niet uit­ge­slo­ten was.” De dok­ters ga­ven hem an­ti­bi­o­ti­ca en Re­za­mand mocht de vol­gen­de och­tend al naar huis. De vol­gen­de dag was zijn voet ech­ter erg op­ge­zwol­len en zijn te­nen be­gon­nen zwart te zien. Een vriend bracht hem naar een an­der zie­ken­huis. Daar werd de dia­gno­se van bloed­ver­gif­ti­ging be­ves­tigd en met­een werd een aan­ge­pas­te be­han­de­ling in­ge­zet. “Ik kreeg van de art­sen te ho­ren dat ik veel ge­luk heb ge­had. Eén pa­ti­ënt op drie over­lijdt aan een der­ge­lij­ke bloed­ver­gif­ti­ging, zei­den ze. Ik ben nog nooit zo bang ge­weest. Dat ik het toch ge­haald heb, is me­de te dan­ken aan mijn ge­zon­de le­vens­stijl en af­ge­traind li­chaam. Nooit van m’n le­ven raak ik nog een lie­ve­heers­beest­je aan”. (AD.NL/fo­to: wed­ding­flo­wers­hub.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.