McDo­nald’s lan­ceert Nu­tel­la­bur­ger

Times of Suriname - - PANORAMA -

Krijg jij ook al trek bij het zien van de­ze fo­to? McDo­nald’s in­tro­du­ceert de Nu­tel­la­bur­ger. Eni­ge na­deel: voor­lo­pig is de lek­ker­nij en­kel in Ita­lië ver­krijg­baar.

De ‘Sweety con Nu­tel­la’ be­staat uit het tra­di­ti­o­ne­le ham­bur­ger­brood­je, maar in plaats van een lap­je vlees ligt er een dik­ke laag van het po­pu­lai­re ha­zel­no­ten­cho­co­la­des­meer­sel tus­sen. Het brood­je heeft zelfs zijn ei­gen doos­je, zo­als ook de tra­di­ti­o­ne­le bur­gers dat heb­ben. De Nu­tel­la­bur­ger is en­kel ver­krijg­baar in de McCa­fes en niet in de res­tau­rants van de ke­ten. McDo­nald’s kon­dig­de de komst van het zoe­te brood­je af­ge­lo­pen don­der­dag aan op hun Fa­cebook-pa­gi­na: “Een zacht zoe­tig­heid­je is ge­ar­ri­veerd dat je niet zal kun­nen weer­staan”, klonk het daar. “Pro­beer ‘Sweety met Nu­tel­la’ nu: zacht brood met ro­mig en zoet be­leg.”

Het be­richt is in­mid­dels meer dan vijf­tig­dui­zend keer ge­deeld en heeft al meer dan der­tig­dui­zend li­kes. Het is niet de eer­ste keer dat de fast­food­ke­ten met nieu­we in­gre­di­ën­ten en re­cep­ten. Zo zijn in Ita­lië ook bur­gers ver­krijg­baar met ech­te peco­ri­no-kaas en ze bie­den naast de ‘ge­wo­ne’ ap­pel­taart ook ti­ra­mi­su aan. De tra­di­ti­o­ne­le Big Mac krijgt er ook twee broer­tjes bij: de klei­ne­re Mac Ju­ni­or en de ex­tra gro­te Grand Mac. In Azië staan dan weer ge­bak­ken kat­subur­gers en zwar­te­bo­nen­bur­gers op het me­nu. (AD.NL/fo­to: sta­tic. in­de­pen­dent.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.