OM eist straf te­gen in­braak­ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft gis­te­ren zijn strafeis ge­pre­sen­teerd te­gen Ra­fiek N en Ha­rie­persad B die ver­dacht wor­den van het ple­gen van in­bra­ken. Ra­fiek N en Ha­rie­persad B heb­ben twee in­bra­ken ge­pleegd in Com­me­wij­ne (twee­de kan­ton) waar­voor ze een jaar cel­straf met ge­van­gen­ne­ming ris­ke­ren. Daar­naast is acht maan­den cel­straf ge­ëist te­gen Ra­fiek N voor twee in­bra­ken die hij al­leen zou heb­ben ge­pleegd in Com­me­wij­ne (twee­de kan­ton). Voor de in­braak die bei­de man­nen sa­men in Wa­ni­ca (der­de kan­ton) heb­ben ge­pleegd, ris­ke­ren ze elk zes maan­den cel­straf. Een van de in­bra­ken is op 24 fe­bru­a­ri ge­pleegd. De be­na­deel­de ver­klaart dat bei­de ver­dach­ten uit een wa­gen stap­ten en haar vroe­gen of haar echt­ge­noot thuis was. Ze ver­tel­de hen dat haar echt­ge­noot op het ach­ter­erf be­zig was. De ver­dach­ten Ra­fiek N was naar het ach­ter­ter­rein ge­lo­pen, ter­wijl Ha­rie­persad B de vrouw aan de praat hield. Na­dat de man­nen wa­ren ver­trok­ken, ging zij in haar wo­ning. Zij ont­dek­te dat een ven­ster openstond en dat er sie­ra­den wa­ren weg­ge­no­men. De ka­mer was ver­der over­hoop­ge­haald. Vol­gens de be­na­deel­de is nie­mand an­ders op haar ter­rein ge­weest.

Ook werd in een wo­ning op 4 maart in­ge­bro­ken. Op dat ter­rein zijn ban­den­spo­ren aan­ge­trof­fen van de wa­gen waar­in de ver­dach­ten zich ver­plaat­sten. Vol­gens de be­na­deel­de is een spaar­pot weg­ge­no­men. Twee shut­ters van een slaap­ka­mer wa­ren ge­licht om de spaar­pot te ste­len. Vol­gens de of­fi­cier leg­gen de twee man­nen steeds te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen af.

Bij een der­de in­braak op 4 maart zijn sie­ra­den ge­sto­len. De au­to van de ver­dach­ten is ter plaat­se op­ge­merkt en twee man­nen wa­ren daar uit­ge­stapt. Er zijn ca­me­ra­beel­den waar­uit blijkt dat de wa­gen in beeld komt. De ver­dach­ten ver­kla­ren dat ze wel op het adres zijn ge­weest, maar niets te ma­ken heb­ben met de in­braak. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat Ra­fiek N twee in­bra­ken zou heb­ben ge­pleegd in Com­me­wij­ne, waar­bij zijn vin­ger­spoor is aan­ge­trof­fen. Ad­vo­ca­ten Hed­ley Der­by en Shefa­ni Amirkhan be­toog­den dat hun cli­ën­ten ont­ken­nen dat ze de straf­ba­re fei­ten heb­ben ge­pleegd. Op 17 ja­nu­a­ri 2017 doet de rech­ter uit­spraak in de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.