Sau­di-Ara­bië laat pun­ten lig­gen in WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bert van Mar­wijk is er niet in ge­slaagd om een po­si­tief re­sul­taat mee te ne­men uit Sai­ta­ma. Het Sau­di-Ara­bië van de 64-ja­ri­ge bonds­coach trad dins­dag­mid­dag aan te­gen Ja­pan en ging door doel­pun­ten van Hi­ro­s­hi Kiyo­ta­ke en Gen­ki Ha­ra­guchi met 2-1 on­der­uit. De tref­fer voor de zo­nen van de woes­tijn kwam op naam van Omer Haws­awi.

Sau­di-Ara­bië gaat na vijf speel­ron­den (in pun­ten) met Ja­pan aan kop in Groep B, maar kan de kop­po­si­tie la­ter op de dinsdag ver­lie­zen, want Au­stra­lië speelt mo­men­teel te­gen Thai­land. De num­mers één en twee gaan naar het WK in Rus­land en de num­mer drie gaat een laat­ste voor­ron­de in. Het ver­schil werd aan­van­ke­lijk ge­maakt door Kiyo­ta­ke, die op slag van rust na een hands­bal van Ab­del­ma­le Al-Khai­bri mocht aan­leg­gen van­af elf me­ter en geen fout maak­te. Mo­ham­med Al-Owais, die pas zijn twee­de in­ter­land speel­de, dook de voor hem ver­keer­de hoek in. Sau­diAra­bië speel­de geen zwak­ke par­tij en had na acht­tien mi­nu­ten zelfs op 0-1 kun­nen ko­men in het Sai­ta­ma­sta­di­on, maar Mo­ham­med Al-Sah­la­wi schoot na een com­bi­na­tie met Tai­sir Al-Jas­sim recht op de doel­man. Sau­di-Ara­bië hoop­te in de twee­de helft langs­zij te ko­men, maar cre­ëer­de nau­we­lijks kan­sen meer en liep na tach­tig mi­nu­ten te­gen een twee­de te­gen­doel­punt aan. Ha­ra­guchi schoot laag bin­nen na een goe­de voor­zet van Yu­to Na­ga­to­mo: 2-0. Haws­awi - die na zijn goal nog een twee­de ge­le kaart kreeg, deed nog wat te­rug - maar de ne­der­laag kon niet wor­den voor­ko­men. Van Mar­wijk moet nu ho­pen dat Au­stra­lië op be­zoek bij Thai­land niet wint.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.