Twin­tig deel­ne­mers voor Sre­fi­den­si-ma­ra­thon

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Voor de der­tien­de Sre­fi­den­si-ma­ra­thon heb­ben al twin­tig deel­ne­mers zich op­ge­ge­ven, waar­van acht Su­ri­na­mers en twaalf bui­ten­lan­ders. Dit gaf voor­zit­ter Roy Sa­mu­els van de com­mis­sie 13e Sre­fi­den­si-ma­ra­thon aan. De ma­ra­thon wordt za­ter­dag ge­or­ga­ni­seerd en op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein zal de start en fi­nish zijn. De in­schrij­vin­gen voor de ver­schil­len­de klas­se zijn nog open. Sa­mu­els zegt dat de ma­ra­thon geen klei­ne jon­gen is. “Je moet mi­ni­maal een jaar trai­nen om mee te kun­nen doen. Als je dat niet doet, zijn de ge­vol­gen heel groot”, zegt hij. Daar­om is hij al te­vre­den met de twin­tig deel­ne­mers. De top­man zegt dat dit nog meer kan wor­den, want de at­le­ten van Frans-Gu­y­a­na ko­men vrij­dag aan en dan pas gaan ze in­schrij­ven. Sa­mu­els zegt dat at­le­ten van ver­schil­len­de lan­den heb­ben in­ge­schre­ven. Zo heb je at­le­ten van FransGu­y­a­na, Gu­y­a­na, Ne­der­land, Cu­ra­çao, Frank­rijk, USA en Bel­gië. Vo­rig jaar had­den 24 at­le­ten deel­ge­no­men aan de ma­ra­thon.

Voor de hal­ve ma­ra­thon is er wel veel be­lang­stel­ling. Sa­mu­els zegt dat tot nu al 60 at­le­ten zich heb­ben op­ge­ge­ven. Hij zegt dat de af­stand van de hal­ve ma­ra­thon wel door veel Su­ri­naam­se at­le­ten te over­brug­gen is. Ver­der geeft hij aan dat er ook ruim 60 snel­wan­de­laars zich heb­ben aan­ge­meld.

De rou­te van de ma­ra­thon: start op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein, ver­vol­gens Klei­ne Com­bé­weg, RD Klei­ne Wa­ter­straat, RD Cor­ne­lis Jon­baw­straat, RA ke­ren na­bij Pomp­sta­ti­on SOL On The Run Wil­hel­mi­nastraat, RA Hof­ste­de Crul­laan, RA Cor­ne­lis Jong­baw­straat, LA An­ton Drag­ten­weg, RD Bo­ni­straat, LA Ba­si­tos­traat, LA Jo­zef Is­rael­straat, RA Jo­han­nes Ver­meer­straat, LA Ring­weg Noord RA. Keer­punt op de Ring­weg Noord ter hoog­te van km 31 en zelf­de rou­te te­rug. Fi­nish bij het start­punt op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.