Sea Boys wint nipt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Sea Boys is de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van Le­ly­dorp Sport Bond be­gon­nen met een nip­te over­win­ning. In het GR Singh­sta­di­on won het team van Fey­en­oord met 2-1. Bij de rust stond Sea Boys al voor met 1-0. De wed­strijd be­gon goed voor Sea Boys. Al in de acht­ste mi­nuut was het Gero­ni­mo Wijn­gaar­de die het eerste doel­punt maak­te en zijn team de voor­sprong gaf: 1-0. Hier­na heeft zo­wel Sea Boys en Fey­en­oord kan­sen ge­had om te sco­ren, maar geen van de teams kon­den de kan­sen om­zet­ten in doel­pun­ten. De twee­de helft be­gon Sea Boys weer goed, toen de pas aan­ge­trok­ken Car­los Los­wijk het twee­de doel­punt maak­te. Hier­mee nam Sea Boys een rui­me voor­sprong: 2-0. Sea Boys be­gon hier­na iets non­cha­lant te spe­len en dit gaf Fey­en­oord ruim­te om te­rug te ko­men. In de 80ste mi­nuut was het Chi­fa­ro Ver­wey die de ach­ter­stand ver­klein­de naar een doel­punt ver­schil: 2-1. In de laat­ste tien mi­nu­ten heeft Fey­en­oord er al­les aan ge­daan om naast Sea Boys te ko­men, maar dit luk­te het team niet.

Ver­der kwam Fla­min­go niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel te­gen Ura­nia. Fla­min­go keek in de 82ste mi­nuut aan te­gen een ach­ter­stand, toen Ro­ma­rio Ka­na van Ura­nia het eerste doel­punt maak­te: 1-0. Zes mi­nu­ten la­ter trok Fla­min­go de sco­re weer gelijk door een doel­punt van Sor­vei­no Pi­nas. eer­ste­klas­se: Ban­gun Mu­daPi­kien Sa­ron: 3-2. Twee­de­klas­se: Bern­hard­dor­pRam­baan: 8-0. U-20-klas­se: Sea Boys-Fla­min­go: 5-1 en Ban­gun Mu­da-Ju­ni­or:0-7. De com­pe­ti­tie van LSB voor za­ter­dag en zon­dag wordt ver­volgd.

Za­ter­dag: U-20-klas­se: Pa­ra­we-Fey­en­oord. Twee­de­klas­se: Para­na Uni­ted-Mat­ta. Zon­dag in de Twee­de­klas­se: Ras’75-Re­al Poer­wo. Eer­ste­klas­se: Tongk­haBan­gun Mu­da, Pi­kien Sa­ronFey­en­oord en Sea BoysJu­ni­or.

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.