Alia Bhatt over le­vens­part­ner

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Alia Bhatt die on­langs met Shah Rukh Khan op de talk­show Kof­fee With

ver­scheen, zei dat ze blij is met ad­vie­zen die de su­per­ster haar ge­ge­ven heeft. Alia zegt dat ze ze­ker nog niet gaat trou­wen, want ze is jong. Haar le­vens­part­ner zal ook geen ‘icoon’ zijn voor de jeugd. Ze wil net als ve­le an­de­re da­mes, een le­vens­part­ner die haar ge­luk­kig maakt en veel van haar houdt. En zijn ui­ter­lijk zal geen in­vloed heb­ben op haar be­slis­sing om met hem te trou­wen. “Ik hoop dat mijn le­vens­part­ner geen ‘jeugd icoon’ gaat zijn, want hij gaat waar­schijn­lijk nog jeug­dig zijn. Voor mij maakt het niet uit hoe hij er­uit­ziet. Hij moet een aar­di­ge man zijn. Hij moet grap­pig, ver­ant­woor­de­lijk en lief zijn en na­tuur­lijk moet hij heel veel om mij ge­ven”, zei de ta­lent­vol­le ac­tri­ce. Alia sprak over de ad­vie­zen, die ze van SRK kreeg, be­tref­fen­de haar car­ri­è­re. “Shah Rukh gaf mij uit­ste­ken­de ad­vie­zen. Ik heb hem al­tijd be­won­derd. Als hij je een com­pli­ment­je geeft, be­te­kent het veel. Ik ben het eens met hem. Ik moet slecht zijn. Ik wil niet over de kop wer­ken. Ik wil niet al­tijd pres­ta­tie­ge­richt zijn. Ik wil ook wat ple­zier heb­ben. Dus ik zal zijn ad­vies se­ri­eus op­vol­gen.” De bei­de ac­teurs wor­den la­ter in de nieu­we ko­me­die dra­ma Dear Zin­da­gi ge­zien. Het is ge­re­gis­seerd door Gau­ri Shin­de en ge­pro­du­ceerd door Red Chil­lies En­ter­tain­ment, Dhar­ma Pro­duc­ti­ons en Ho­pe Pro­duc­ti­ons. Shah Rukh, Adi­tya Roy Ka­pur, Ku­nal Kap­oor, Ali Za­far, Alia, Angad Be­di en Sid­dharth Shuk­la zijn de hoofd­rol­spe­lers. (in­di­an­ex­press.com/foto: fil­mi­beat.com)

Ka­ran

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.