Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra over

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kar­ee­na Kap­oor Khan die de hoofd­rol speel­de in het twee­de en der­de deel van de Gol­maal film­reeks, gaat in het vier­de deel geen rol heb­ben, van­we­ge haar zwan­ger­schap. Re­gis­seur Ro­hit Shet­ty heeft een ver­van­ger voor Kar­ee­na ge­von­den en de­ze is nie­mand min­der dan Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra. Ze is even braaf als Kar­ee­na. Pa­ri­nee­ti is blij om deel uit te ma­ken van het ‘gek­ken­huis’. “Ik doe al­tijd ‘gek’. Geen won­der dat de film­ma­kers mij over­wo­gen heb­ben voor de­ze film”, zei Pa­ri la­chend. Ze voeg­de er­aan toe, “Nie­mand kan Kar­ee­na ver­van­gen. Ze gaf het ver­haal een an­de­re in­ne­mend­heid. Geen en­kel ac­teur is in staat om het werk min­der goed of be­ter dan de an­de­re te doen. Ik speel een vol­le­dig nieuw per­so­na­ge. Het heeft ab­so­luut geen be­trek­king op de vo­ri­ge de­len.” Haar me­ning over de film­reeks is dat de se­rie de ‘groot­ste plus­punt’ is. “Ik ben een fan van de Gol­maal film­reeks. En na het laat­ste deel, vraag ik mij af hoe me­neer Ro­hit ver­der zal gaan met het ver­haal van Gol­maal 4. Het is een uit­da­ging om steeds een be­te­re film, dan de vo­ri­ge, te cre­ë­ren. Ik ken niet al­le films, ech­ter voor Dhoom en Mas­ti ge­bruik­ten de film­ma­kers el­ke keer leu­ke ele­men­ten. Als ac­teur heb­ben we de nei­ging om heb­zuch­tig te zijn en wil­len al­le soor­ten films doen. Dit is mijn kans om in een film te spe­len die ik zou wil­len zien”, al­dus Pa­ri­nee­ti. Ge­vraagd werd wat ze van de film­op­na­mes ver­wacht, ze zei, “ik ver­wacht een ge­wel­di­ge tijd op de film­sets te heb­ben. Het is een Ro­hit Shet­ty film. Ik heb zo veel ver­ha­len ge­hoord over hoe hij zijn film­ploeg ver­went. Ik heb de kans nog niet ge­had om met Ajay (De­vgn) te com­mu­ni­ce­ren, want hij had het druk met Shi­vaay. Ik kijk er­naar uit om de ruim­te op het scherm met hem te de­len.” De op­na­mes van Gol­maal 4 be­gin­nen naar ver­luidt eind ja­nu­a­ri 2017.

(mid-day.com/foto: (3.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.