Ho­ge­re straf voor man die vrouw in brand wil­de ste­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Rech­ter Da­niel­le Ka­ra­ma­ta­li is gis­te­ren ho­ger ge­gaan dan de strafeis van het Open­baar Mi­nis­te­rie bij het ver­oor­de­len van Anand S die zijn vrouw had over­go­ten met brand­stof. Ze leg­de hem twee jaar cel­straf op en week hier­mee af van de strafeis van zes­tien maan­den. Hij be­dreig­de zijn vrouw met het in brand ste­ken van de wo­ning.

De ma­gi­straat zegt dat het om een ge­val van hui­se­lijk ge­weld gaat dat zich op 30 de­cem­ber vo­rig jaar heeft vol­trok­ken. Ze acht be­we­zen dat de man zijn vrouw heeft ge­sla­gen in het ge­zicht en op haar hoofd. Hij had haar reeds over­go­ten met de brand­stof. De rech­ter zegt dat een zwar­te jer­ry­can op het adres is aan­ge­trof­fen. Bij fouil­le­ring werd een ge­le aan­ste­ker bij Anand S aan­ge­trof­fen. De trui van Anand S was be­smeurd met brand­stof. Ook de in­houd van de jer­ry­can rook naar ben­zi­ne. Vol­gens het slacht­of­fer wil­de de man zijn gas­ci­lin­der heb­ben. Ze zei toen dat zij de po­li­tie zou bel­len. Hij ging toen weg om brand­stof te ko­pen om daar­na weer naar huis te gaan. Hij over­goot haar met de brand­stof. Vol­gens Anand S had hij brand­stof ge­kocht voor zijn brus­h­cut­ter. De rech­ter vindt de­ze ver­kla­ring ech­ter on­ge­loof­waar­dig, want een brus­h­cut­ter wordt niet in huis voor­zien van brand­stof zo­als de man be­weert, maar op het erf. Ze nam mee dat een buur­vrouw heeft ver­klaard dat het slacht­of­fer hulp bij haar was ko­men zoe­ken. Ze merk­te toen dat de kle­ding van de aan­geef­ster nat was van ben­zi­ne. Ad­vo­caat Hem­radj Ma­taw­li zegt dat Anand S niet de in­ten­tie had om de wo­ning en zijn vrouw in brand te ste­ken.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.