VCB be­looft air­co voor mor­tu­a­ri­um

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - De lei­ding van de Volks­cre­diet­bank heeft toe­ge­zegd te zul­len zor­gen voor een air­co voor het mor­tu­a­ri­um van Apoe­ra. De air­co moet de ko­men­de week wor­den over­ge­dra­gen. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh is na­mens de ge­meen­schap van het be­stuurs­res­sort Ka­balebo erg dank­baar voor de­ze do­na­tie. De ruim­te waar de koel­cel is ge­plaatst blijft van­we­ge het uit­val­len van de air­co warm. Hier­door steeg de tem­pe­ra­tuur van de koel­cel, waar­door er geen lij­ken in ge­plaatst kon­den wor­den. Wan­neer de nieu­we air­co is ge­plaatst, zal dit pro­bleem tot het ver­le­den be­ho­ren.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.