Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Van­daag kun­nen con­flic­ten met je part­ner de kop op ste­ken. Ben je sin­gle, dan re­a­geer je, je waar­schijn­lijk af op een col­le­ga.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.