Ere­men­ko twee jaar ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De tucht­com­mis­sie van de UE­FA heeft Ro­man Ere­men­ko gis­te­ren een schor­sing van twee jaar op­ge­legd om­dat de Fin­se mid­den­vel­der van CSKA Mos­kou po­si­tief test­te op co­ca­ï­ne na het Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el met Bay­er Le­ver­ku­sen op 14 sep­tem­ber. De sanc­tie gaat met te­rug­wer­ken­de kracht per 6 ok­to­ber in. De 29-ja­ri­ge Ere­men­ko heeft drie da­gen de tijd om be­roep aan te te­ke­nen. Co­ca­ï­ne staat al ja­ren­lang op de do­ping­lijst van het mon­di­aal an­ti­do­ping­bu­reau WADA, hoe­wel het niet vast­staat dat het mid­del pres­ta­tie­be­vor­de­rend werkt. In 2009 werd tur­ner Yu­ri van Gel­der ge­schorst om­dat hij de hard­drug ge­bruik­te. 73-vou­di­ge Fin­se in­ter­na­ti­o­nal Ere­men­ko komt sinds 2014 uit voor CSKA Mos­kou na­dat hij eer­der de club­kleu­ren ver­de­dig­de van on­der meer Udi­ne­se en Di­na­mo Kiev. De UE­FA meld­de zelf her­haal­de­lijk dat het tot de sport­bon­den met het meest strik­te an­ti­do­ping­be­leid be­hoort. Veel po­si­tie­ve ge­val­len heb­ben de tests nog niet op­ge­le­verd. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.