Dol­berg ge­wild door clubs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kasper Dol­berg heeft in kor­te tijd de ogen van al­le Eu­ro­pe­se top­clubs op zich we­ten te rich­ten. Door zijn ij­zer­ster­ke op­tre­dens en meer­de­re doel­pun­ten in het shirt van Ajax is de in­mid­dels Deens in­ter­na­ti­o­nal een ge­wil­de spe­ler. Jens St­ef­fen­sen, de zaak­waar­ne­mer van de ne­gen­tien­ja­ri­ge spits, denkt dat zijn cli­ënt voor­lo­pig nog in de Am­ster­dam Are­nA te be­won­de­ren is.

“We wil­len dat Kasper nog een jaar of twee bij Ajax speelt, want hij kan zich bij de­ze club ont­wik­ke­len”, zegt St­ef­fen­sen in ge­sprek met het Deen­se Tips­bladet. “Kasper zit op de goe­de plek. Hij heeft be­we­zen de juis­te man voor Ajax te zijn en hij speelt met ver­trou­wen.”

Het con­tract van Dol­berg in Am­ster­dam loopt nog door tot de zo­mer van 2021. “Als er een groot bod komt en Ajax er­mee in­stemt, moe­ten wij gaan on­der­han­de­len”, al­dus St­ef­fen­sen. “Er is een goe­de kans dat Kasper nee zegt te­gen een gro­te club, maar dat is kof­fie­dik kij­ken. Op dit mo­ment is er nog niets con­creet, al krijg ik wel veel te­le­foon­tjes. Veel clubs wil­len we­ten of er mis­schien een hi­aat in het Ajax-con­tract van Dol­berg zit.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.