Al­li heeft ver­ras­sen­de keu­ze

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De­le Al­li is on­der de in­druk van Mou­sa Dem­bélé. De Bel­gi­sche mid­den­vel­der is in de ogen van zijn ploeg­ge­noot bij Tot­ten­ham Hot­spur de meest ta­lent­vol­le se­lec­tie­spe­ler van the Spurs. De En­gel­se in­ter­na­ti­o­nal gaat zo­doen­de voor­bij aan on­der meer Hu­go Llo­ris en To­by Al­der­wei­reld, die bei­den in een ge­wel­di­ge vorm ver­ke­ren. Ook top­spits Har­ry Ka­ne wordt niet ge­noemd door Al­li. “In mijn ogen is Dem­bélé de bes­te. Hij is heel groot en sterk, maar nog al­tijd zo soe­pel. Hoe hij dat doet... Ik snap er niks van”, ver­telt Al­li aan Soc­cer AM.

Vol­gens Al­li is de voor­ma­li­ge AZ’er ook een van de ‘pan­na­ko­nin­gen’ van de club. “Maar wie in die strijd op de eer­ste plek staat, weet ik niet. Dat is hij, of dat ben ik. Mous­sa is er in elk ge­val heel goed in. Als hij ie­mand roept om een pan­na­wed­strijd­je te­gen te spe­len, wint hij bij­na al­tijd”, be­sluit Al­li la­chend.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.