Con­te en Ha­zard in de prij­zen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­to­nio Con­te is voor ok­to­ber ge­ko­zen tot Pre­mier Le­a­gue Ma­na­ger van de Maand. De Ita­li­aan is de zes­de Chel­sea-coach die de­ze eer te beurt valt. Con­te (47) kreeg bij de ver­kie­zing tot Ma­na­ger van de Maand de voor­keur boven Jür­gen Klopp (Li­ver­pool), Mark Hug­hes (Sto­ke Ci­ty) en Ar­sè­ne Wen­ger (Ar­sen­al). De Ita­li­aan wordt ge­pre­zen na de om­me­keer van Chel­sea, dat na een ui­terst moei­za­me maand sep­tem­ber in ok­to­ber de suc­ces­sen aan el­kaar heeft ge­re­gen. Een tac­ti­sche aan­pas­sing bleek de op­maat naar de uit­zon­der­lij­ke reeks in ok­to­ber van Chel­sea, dat vier ze­ges boek­te zon­der een tref­fer te in­cas­se­ren. “De­ze prijs is een gro­te eer, die ik zal de­len met mijn spe­lers en de club”, re­a­geert Con­te op zijn uit­ver­kie­zing. “Het is de eer­ste keer dat ik in het bui­ten­land werk met een an­de­re cul­tuur. Het is las­tig als je je ei­gen fi­lo­so­fie wil toe­pas­sen. Maar ik ben blij met de­ze keu­ze.” Con­te is na Clau­dio Ra­ni­e­ri, Jo­sé Mour­in­ho, Avram Grant, Carlo An­cel­ot­ti en Ra­fael Bení­tez de zes­de Chel­sea­ma­na­ger die wordt ge­ko­zen tot ma­na­ger van de Maand. Bij de ver­de­ling van de prij­zen was er meer eer weg­ge­legd voor Chel­sea. Eden Ha­zard ging er met de ere­ti­tel Spe­ler van de Maand van­door. De aan­val­ler werd na Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni, Jan Ver­tong­hen en Chris­ti­an Ben­te­ke de vier­de Belg die de­ze prijs in de wacht sleep­te. (VI)

An­to­nio Con­te en Eden Ha­zard zijn in de prij­zen ge­val­len. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.