Ook Ke­a­ne ver­laat LA Ga­laxy

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De we­gen van Rob­bie Ke­a­ne en Los An­ge­les Ga­laxy schei­den. In na­vol­ging van Steven Ger­rard maakt ook de 36-ja­ri­ge aan­val­ler uit Ier­land be­kend dat hij ko­men­de maand de ge­le­de­ren van de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer-club ver­laat. De eli­mi­na­tie in de play­offs door Co­lo­ra­do Rapids be­te­kent dat hij zijn laatste du­el voor de club al heeft ge­speeld. Ke­a­ne maak­te in 2011 de over­stap van Tot­ten­ham Hot­spur naar Los An­ge­les, waar hij tot pu­blieks­lie­ve­ling uit­groei­de. In zes sei­zoe­nen tijd kwam de aan­val­ler tot 92 MLS-goals, 51 as­sists en vier hat­tricks. “Het is tijd voor een nieu­we uit­da­ging. Ik kijk uit naar het vol­gen­de hoofd­stuk in mijn spe­lers­loop­baan. Ik voel me nog fit en scherp.”

“Nu ik ge­stopt ben met in­ter­land­voet­bal, wil ik nog één gro­te uit­da­ging aan­gaan. Ik zal de tijd ne­men om al­le op­ties te over­we­gen, al­vo­rens ik be­kend­maak wat ik ga doen.” Ke­a­ne speel­de tus­sen 2006 en 2016 in to­taal 146 A-in­ter­lands voor Ier­land. Hij staat met 126 doel­pun­ten op de der­tien­de plaats van de Pre­mier Le­a­gue­top­sco­rers­lijst al­ler tij­den. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.