Luis En­ri­que hoopt op Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si heeft bij Bar­cel­o­na een con­tract tot me­dio 2018 en er wordt spoe­dig ge­spro­ken over ver­len­ging en op­waar­de­ring van zijn hui­di­ge ver­bin­te­nis. Als het aan coach Luis En­ri­que ligt blijft de su­per­ster tot het ein­de van zijn car­ri­è­re in Camp Nou. “Ik denk dat hij nog ja­ren bij Bar­cel­o­na speelt. Hij is ie­mand die zijn ge­boor­te­land op jon­ge leef­tijd heeft ver­la­ten om hier te spe­len. Om zijn car­ri­è­re te be­ëin­di­gen waar het ook al­le­maal is be­gon­nen zou fan­tas­tisch zijn”, legt Luis En­ri­que uit via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len van de club. “Het zou ge­wel­dig zijn, maar het is aan hem. Ik kan er geen in­vloed op uit­oe­fe­nen, het is aan Mes­si en de club­lei­ding. Kijk naar zijn ge­schie­de­nis en zijn pres­ta­ties bij de club; het moet een hap­py en­ding krij­gen. Het is aan an­de­ren om er­voor te zor­gen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.