Bo­to­p­asie en WBC gaan voor ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In de twee­de speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond, van­daag, gaat zo­wel Bo­to­p­a­si als Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) voor een over­win­ning. De­ze wed­strijd wordt ge­speeld in het NGVB­sta­di­on, de thuis­ha­ven van Bo­to­p­a­si, om 17.00 uur. Bo­to­p­a­si ken­de een ster­ke start van de com­pe­ti­tie. In de eer­ste wed­strijd wist de for­ma­tie van trai­ner Rod­ney Abel met 2-0 te win­nen op be­zoek bij Voor­waarts. De trai­ner was na dit du­el te­vre­den met de uit­slag en hij hoopt dat zijn team de­ze goe­de pres­ta­tie van­daag kan voort­zet­ten te­gen WBC. Hij weet dat het niet ge­mak­ke­lijk zal wor­den, om­dat WBC een van de sterk­ste se­lec­ties van Su­ri­na­me heeft met en­ke­le top­spe­lers die goed op el­kaar in­ge­speeld zijn. Bo­to­p­a­si heeft een thuis­voor­deel en dit kan door­slag­ge­vend zijn voor het team, zegt Abel. WBC is dit sei­zoen niet goed ge­start. Het team stond te­gen Ro­bin­hood met 2-0 voor, maar kon de­ze voor­sprong niet be­hou­den tot het laatste fluit­sig­naal en speel­de ui­t­ein­de­lijk 2-2 ge­lijk. Mor­gen speelt ook PVV te­gen Jong Ram­baan in het Es­sed­sta­di­on om 16.30 uur. PVV deed in de vo­ri­ge speel­ron­de de af­trap van de com­pe­ti­tie te­gen Leo Vic­tor en ging ten on­der met 5-2. Jong Ram­baan wist zijn par­tij wel te win­nen met 3-1 te­gen Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.