Bulls pakt vier­de ze­ge op rij

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Chi­ca­go Bulls is al­lang niet meer zo goed als in de tijd van Mi­chael Jor­dan en Scot­tie Pip­pen, maar het team duikt de laatste ja­ren wel zeer re­gel­ma­tig op in de play-offs. Ook dit NBA-sei­zoen draait Bulls bo­ven­in mee on­der aan­voe­ring van Jim­my But­ler. Bulls won don­der­dag in Utah met 85-77 van Jazz. Het was zijn vier­de over­win­ning op rij en de acht­ste in to­taal van het nog pril­le sei­zoen. Daar­mee be­zet Chi­ca­go na twaalf du­els de vier­de plaats in de Eas­tern Con­fe­ren­ce.

Twee­vou­dig NBA All Star But­ler was goed voor twin­tig pun­ten en elf re­bounds. Dwy­a­ne Wa­de maak­te acht­tien pun­ten. De fraai­ste sco­re kwam op naam van But­ler. Tij­dens het eind­sig­naal van het twee­de kwart maak­te hij er met een drie­pun­ter 41-43 van. In de ja­ren 90 ver­o­ver­de Bulls van Jor­dan zes NBA­ti­tels. Daar­na haal­de het nooit meer de fi­na­le van de play-offs. In 2011 was het er dicht bij, maar toen ging de Con­fe­ren­ce-fi­na­le ver­lo­ren te­gen Mi­a­mi Heat. But­ler speelt sinds 2011 in Chi­ca­go en met hem in de se­lec­tie wer­den - op vo­rig jaar na - tel­kens de play­offs ge­haald. In 2013 en 2015 wa­ren de hal­ve fi­na­les van de Eas­tern Con­fe­ren­ce het eind­sta­ti­on.

Ja­mes Har­den stal op­nieuw de show bij Hous­ton Roc­kets in de thuis­wed­strijd te­gen Port­land Trail Bla­zers: 126109. Hij zorg­de voor 26 pun­ten, 14 as­sists en 12 re­bounds. Het was zijn der­de zo­ge­noem­de tri­ple-dou­ble in het nog pril­le sei­zoen. “Ik ge­niet van el­ke wed­strijd, zelfs als we ver­lie­zen”, liet Har­den op­ge­to­gen we­ten. “We heb­ben dit sei­zoen een spe­ci­aal team, in­clu­sief de tech­ni­sche staf. De sfeer is ge­wel­dig.” (NOS)

Jim­my But­ler van Chi­ca­go Bulls pro­beert langs een te­gen­stan­der te gaan. (Foto: NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.