Ka­bel Boyz-LG wint nipt van The Li­ons

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Trai­ner Gino Bran­don van Ka­bel Boyz-LG is zeer te­vre­den met de over­win­ning. Het team won don­der­dag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal de eer­ste wed­strijd van The Li­ons met 7-6. Ka­bel Boyz-LG staat zo in de best of drie voor met 1-0. De twee­de wed­strijd wordt woens­dag ge­speeld.

Bran­don zegt dat het team voor­al in de eer­ste helft heel goed heeft ge­speeld, maar in de twee­de helft ging het min­der aan toe. Ka­bel Boyz-LG stond in de eer­ste helft voor met 4-1. Bran­don zegt dat het al­tijd ge­vaar­lijk is als je een rui­me voor­sprong neemt in de eer­ste helft, want het team gaat ver­slap­pen. The Li­ons heeft ge­bruik ge­maakt hier­van en kwam zo te­rug. Hij zegt ver­der dat de con­cen­tra­tie op een ge­ge­ven mo­ment in de twee­de helft ook zoek was. Het team heeft vol­gens hem drie doel­pun­ten ca­deau ge­maakt aan The Li­ons, door in de ach­ter­hoe­de te blun­de­ren. Voor­al doel­man Clai­del Ko­hi­nor kon als schul­di­ge aan­ge­merkt wor­den. Hij liet ge­woon de bal­len glip­pen uit zijn han­den. Bran­don zegt ver­der dat de druk nu op The Li­ons ligt in de twee­de wed­strijd.

Trai­ner Stan­ley Lams­berg van The Li­ons zegt dat zijn team ge­woon zijn kan­sen niet heeft be­nut en dit werd hem fa­taal. Hij zegt ver­der dat ook in de ver­de­di­ging soms za­ken fout gin­gen. The Li­ons zal weer te­rug­gaan naar de trai­nin­gen en hij zal de jon­gens wij­zen op de fou­ten.

Ri­car­do da Sil­va van Ka­bel Boyz-LG pro­beert weg te draai­en. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.