Peel ver­wacht moei­lij­ke wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - “Ons doel is nog steeds niet ver­an­derd. Styx-KG gaat voor het der­de kam­pi­oen­schap op rij en dit we­ten de jon­gens ook”, zegt trai­ner Mai­kel Peel van Styx-KG. Het team speelt mor­gen zijn eer­ste wed­strijd in de best of drie te­gen Men­gao in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Peel zegt dat van­af het be­gin van de com­pe­ti­tie de jon­gens op de hoog­te wa­ren dat Styx-KG dit jaar al­leen voor het kam­pi­oen­schap zou gaan. “De jon­gens zijn ge­brand erop en de mo­ti­va­tie zit er­in”, zegt de trai­ner. Voor mor­gen heeft Peel al­le jon­gens ter be­schik­king. Hij is voor­al blij dat de jon­gens die in de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie zit­ten ook mee mo­gen spe­len. Voor hem zal dit ze­ker een plus­punt zijn om het kam­pi­oen­schap bin­nen te ha­len. Peel geeft ver­der aan dat het heel be­lang­rijk is om de eer­ste wed­strijd te win­nen. Hier­door kan jij de se­rie be­pa­len en de druk ligt zo ook bij de te­gen­stan­der. Peel geeft ver­der aan dat Men­gao een heel las­ti­ge te­gen­stan­der is. Het is een team dat het ons al­tijd moei­lijk heeft ge­maakt. “Ik heb de jon­gens ook ge­zegd dat te­gen Men­gao het heel moei­lijk zal gaan”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.