Jac­que­li­ne en Hrithik in vi­deo

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Niet lang te­rug ac­cep­teer­de Hrithik Roshan de uit­da­ging van Jac­que­li­ne Fer­nan­dez en ont­moe­te haar op een par­keer­plaats om een ge­ïm­pro­vi­seer­de dans­vi­deo uit de track op te ne­men. Het duo nu is her­e­nigd voor een vi­deo voor een we­reld­wij­de merk­cam­pag­ne. Het is een con­cept van Sa­hil Sang­ha, ook door hem ge­schre­ven en ge­filmd. Het twee­tal danst in de dy­na­mi­sche vi­deo en voert ook en­ke­le ac­tie­scè­nes uit. “Toen ik het idee aan Hrithik ver­tel­de, stem­de hij meteen in”, ver­telt Sa­hil, die ge­trouwd is met ac­tri­ce Dia Mir­za. Vol­gens Mir­ror werd de vi­deo in twee da­gen in Mehboob Stu­dio op­ge­no­men. “Hrithik is een goe­de dan­ser, maar Jac­que­li­ne was in staat om zijn dans­pas­sen te eve­na­ren. Ze leert de dans­pas­sen snel en heeft een ge­wel­di­ge dans­hou­ding”, zei Sa­hil. Er is naar ver­luidt een ga­la op 21 no­vem­ber in Du­bai ge­pland, waar de vi­deo ge­pre­sen­teerd zal wor­den. Ge­vraagd werd als bei­de ac­teurs ge­zien zul­len wor­den in een film; Sa­hil ant­woord­de met een glim­lach: “Wel­ke re­gis­seur zou hen niet in een film wil­len, ze zien er sa­men fan­tas­tisch uit op het scherm. Ik zou op elk plat­form weer met Hrithik en Jac­que­li­ne wil­len wer­ken.”

(in­di­a­ti­mes.com/ foto: boxof­fi­ce­hits.in)

Beat Pe Booty

A Fly­ing Jatt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.