SRK en Alia op film­set

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shah Rukh Khan trok wat tijd uit zijn druk werk­sche­ma en be­zocht sa­men met zijn Dear Zin­da­gi co-ster Alia Bhatt de film­sets van Pad­ma­va­ti. Het duo is ook be­zig met de pro­mo­tie van zijn aan­ko­men­de film Dear Zin­da­gi, een ko­me­die­dra­ma, dat ge­re­gis­seerd is door Gau­ri Shin­de en ge­pro­du­ceerd door Red Chil­lies En­ter­tain­ment, Ka­ran Jo­har en Gau­ri Shin­de (Ho­pe Pro­duc­ti­ons). De cast wordt ge­vormd door Shah Rukh Khan, Adi­tya Roy Ka­pur, Ku­nal Kap­oor, Ali Za­far, Angad Be­di en Sid­dharth Shuk­la. De film is van­af 25 no­vem­ber in de bios­co­pen te zien. De film­op­na­mes van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li zijn mo­men­teel aan de gang in de Mehboob film­stu­dio. SLB kreeg woens­dag on­ver­wacht be­zoek van een van zijn fa­vo­rie­te ac­teurs, Shah Rukh. De re­gis­seur was op­ge­to­gen om hen op de sets van zijn mag­num opus Pad­ma­va­ti te ont­van­gen. “Me­neer Bhan­sa­li was blij dat SRK zijn film­set be­zocht. Bei­de ken­nen el­kaar goed. Ze spra­ken voor bij­na een half­uur en la­ter toon­de hij zijn prach­ti­ge sets aan Shah Rukh en Alia”, ver­telt een bron. De sets zijn goed be­vei­ligd en vol­le­dig af­ge­slo­ten, zo­dat er geen foto’s uit­lek­ken. Bron­nen zeg­gen dat zo­wel SRK als Alia on­der de in­druk wa­ren van de pracht van de sets en fe­li­ci­teer­de de film­ma­ker. “Shah Rukh sprak ook met Dee­pi­ka en zij was al te blij om haar co-ster uit Chen­nai Ex­press te zien”, zegt de bron. Dil­wa­le van de 51-ja­ri­ge ac­teur en Ba­ji­rao

van SLB wer­den vo­rig jaar sa­men tij­dens Di­va­li uit­ge­bracht. Ba­ji­rao Mas­ta­ni was een kas­suc­ces. Dit had geen in­vloed op hun vriend­schap. (in­di­ax­press.com/ foto: dishtv.in)

Mas­ta­ni

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.