Sal­man Khan met ex Ka­tri­na Kaif in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De talk­show

brengt dit sei­zoen veel ver­ras­sen­de com­bi­na­ties. Na Aks­hay Ku­mar en Twin­kle Khan­na is be­kend ge­wor­den dat Bol­ly­wood­ac­teurs Ran­veer Singh en Ran­bir Kap­oor sa­men in de show zul­len ver­schij­nen. Er gaat ook een ge­rucht dat San­jay Dutt met zijn vrouw aan­we­zig zal zijn. Maar het meest ver­ras­sen­de ge­rucht is toch wel dat er mo­men­teel hard ge­werkt wordt om su­per­ster Sal­man Khan te her­e­ni­gen met zijn ex-vrien­din Ka­tri­na Kaif. Ka­tri­na wil graag deel­ne­men aan de show, maar ze wilt niet al­leen ver­schij­nen.

Ze zou eer­der sa­men met Adi­tya Roy Kap­oor plaats­ne­men op de be­ken­de bank, maar om­dat hij op die be­tref­fen­de da­tum niet in Mum­bai is ging dit niet door. Adi­tya zal nu met Pa­ri­nee­ti te zien zijn. Ka­ran Jo­har is mo­men­teel in ge­sprek met Sid­harth Mal­ho­tra, maar hij hoopt dat hij Sal­man Khan kan over­tui­gen om sa­men met Ka­tri­na in de show te ko­men. Als hij dit voor el­kaar krijgt, dan wordt dit een uit­zen­ding om nooit te ver­ge­ten.

Sal­man is mo­men­teel be­zig met de Bol­ly­wood­film Tu­be­light. En hij pre­sen­teert te­ge­lij­ker­tijd het tien­de sei­zoen van het tv-pro­gram­ma Big Boss. Hij wordt la­ter sa­men Ka­tri­na in Ti­ger Zin­da Hai ge­zien, een film van het pro­duc­tie­huis van Yash Raj Films.

(bol­ly­wood.nl/ foto: pbs.twimg.com)

Ka­ran Kof­fee with

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.