Bob­by Brown blij met ver­oor­de­ling Nick Gor­don

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bob­by Brown is blij dat de rech­ter Nick Gor­don heeft ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding. Dat meldt Brown op

Een rech­ter in At­lan­ta heeft Gor­don don­der­dag ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding van 36 mil­joen dol­lar aan haar fa­mi­lie. “Ik ben blij met het von­nis van de rech­ter. Ik weet nu dat me­neer Gor­don de naam van mijn doch­ter niet lan­ger door het slijk kan ha­len in de toe­komst of munt kan slaan uit Kris­sy’s naam”, al­dus va­der Brown.

Bob­bi Kris­ti­na, de doch­ter van Bob­by Brown en Whit­ney Hous­ton, over­leed in ju­li 2015 na­dat ze een half­jaar in co­ma had ge­le­gen. Ze was be­wus­te­loos in bad ge­von­den. Uit sec­tie bleek dat de doods­oor­zaak een com­bi­na­tie van drugs­ge­bruik en ver­drin­king was. De fa­mi­lie van Bob­bi Kris­ti­na is er­van over­tuigd dat Nick, des­tijds het vriend­je van Bob­bi, iets met haar dood te ma­ken heeft. Ze be­schul­di­gen hem van mis­han­de­ling. Ook zou hij geld van haar ach­ter­over heb­ben ge­drukt.

Gor­don heeft ie­de­re be­trok­ken­heid bij de dood van Bob­bi Kris­ti­na ont­kend.

(De Te­le­graaf/ foto: sin­clair­sto­ry­li­ne.com)

Twit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.