Nick Can­non krijgt kind met ex

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nick Can­non wordt weer va­der. De rap­per, ac­teur en pre­sen­ta­tor heeft zijn ex-vrien­din Brit­ta­ny Bell be­zwan­gerd. Dat be­ves­tig­de hij in een in­ter­view in de Ame­ri­kaan­se ra­dio­show The Break­fast Club. Ge­ruch­ten gin­gen al lan­ger dat Nick weer va­der zou wor­den, maar ont­ken­nen doet hij niet. “Wie zegt dat het niet van mij is?”, zei Nick na­dat hij er naar ge­vraagd werd. “Er is een ba­by on­der­weg, ab­so­luut. God zei: “wees vrucht­baar en ver­me­nig­vul­dig”, grap­te hij. Nick is al va­der van de 5-ja­ri­ge twee­ling Mon­roe en Moroc­can die hij kreeg met zijn ex-vrouw Ma­riah Ca­rey. De nieu­we Can­non is al aar­dig on­der­weg. Vol­gens Us Wee­kly is Brit­ta­ny - voor­ma­lig Miss Ari­zo­na - nu zes maan­den zwan­ger. Sinds de breuk met Ma­riah in 2014 had­den Nick en Brit­ta­ny lan­ge tijd een knip­per­licht­re­la­tie.

(De Te­le­graaf/foto: li­fe­ands­ty­le­mag. com en fo­to2: dai­ly­mail.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.