Hol­ly Hun­ter krijgt hoofd­rol in nieu­we

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Os­car­win­na­res Hol­ly Hun­ter zal de hoofd­rol spe­len in een nieu­we dra­ma­se­rie die wordt ont­wik­keld door Six Feet Un­der-be­den­ker Alan Ball. Be­taal­zen­der HBO zal de se­rie uit­zen­den. Dat meldt Dead­line. De se­rie, die nog geen ti­tel heeft ge­kre­gen, is een tra­ge­die­co­me­die over een fi­lo­so­fie-le­raar en een ad­vo­ca­te (ge­speeld door Hun­ter) die kin­de­ren adop­te­ren uit on­der meer Viet­nam en Co­lom­bia. Dan be­gint één van hun kin­de­ren on­ver­klaar­ba­re din­gen te zien. Hun­ter (58) won in 1993 een Os­car voor haar hoofd­rol in The Pi­a­no. Ball be­dacht de suc­ces­vol­le se­ries Six Feet Un­der en True Blood en werk­te sa­men met Oprah Win­frey aan de te­le­vi­sie­film The Im­mor­tal Li­fe of Hen­riet­ta Lacks, die in 2017 op HBO te zien zal zijn. (NU.nl/foto: pic­sof­ce­le­bri­ties.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.