Tien­tal­len men­sen ge­wond door zelf­ver­bran­ding in bank Mel­bour­ne

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Ze­ker 27 men­sen zijn gis­te­ren ge­wond ge­raakt toen een man zich­zelf in brand stak in een gro­te bank in Mel­bour­ne. Het vuur ver­oor­zaak­te een gro­te ex­plo­sie.

Zes van hen er slecht aan toe. Het was druk in de bank toen de man zich­zelf in brand stak. De 21-ja­ri­ge da­der liep de Com­mon­wealth Bank bin­nen in de bui­ten­wijk Spring­va­le met een voor­werp vol brand­ba­re stof. Na­dat hij zich­zelf in brand had ge­sto­ken, vul­de de ruim­te zich in en­ke­le se­con­den met dik­ke zwar­te rook en vlam­men. Voor­bij­gan­gers scho­ten te hulp en pro­beer­den de vlam­men te blus­sen. Zij hiel­pen ook de be­zoe­kers en het per­so­neel van de bank, die in pa­niek wa­ren, naar bui­ten. On­der de aan­we­zi­gen be­von­den zich ook kin­de­ren en be­jaar­den.

Het is niet dui­de­lijk wat de ex­plo­sie zou heb­ben ver­oor­zaakt. De po­li­tie stelt dat het een klein won­der is dat er voor­als­nog geen do­de­lij­ke slacht­of­fers zijn ge­val­len. Het is on­dui­de­lijk wat het mo­tief van de man was. De po­li­tie kan ook nog niet zeg­gen of het een ter­reur­daad was. De po­li­tie heeft de zwaar­ge­won­de ver­moe­de­lij­ke da­der aan­ge­hou­den.

Is­la­mi­ti­sche Staat riep vol­ge­lin­gen eer­der dit jaar op om aan­sla­gen in Au­stra­lië te ple­gen om angst te zaai­en. Sinds­dien is de be­wa­king op gro­te toe­ris­ti­sche lo­ca­ties en in gro­te ste­den ver­scherpt. IS heeft eer­der de­ze week de op­roep her­haald in een pro­pa­gan­da­film die op in­ter­net is ver­spreid. (NU.nl/Reu­ters)

De Ja­pan­se wal­vis­vaar­ders zijn gis­te­ren uit­ge­va­ren. (IBTi­mes UK)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.