Ei­lan­den Nieuw-Zee­land dich­ter bij el­kaar door aard­be­ving

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW-ZEE­LAND - De twee hoofd­ei­lan­den van Nieuw-Zee­land, het Noor­de­ren het Zui­der­ei­land, zijn door de zwa­re aard­be­ving van af­ge­lo­pen maan­dag rond de twee me­ter dich­ter bij el­kaar ko­men te lig­gen. Op ba­sis van sa­tel­liet­ge­ge­vens stelt aard­be­vings­in­for­ma­tie­cen­trum Ge­oNet vrij­dag dat het toe­ris­ten­oord Kai­kou­ra op het Zui­der­ei­land on­ge­veer ze­ven­tig cen­ti­me­ter om­hoog is ge­duwd. Ook in an­de­re de­len van het land heb­ben zich ster­ke bo­dem­ver­schui­vin­gen voor­ge­daan. “Dit al­les ge­beur­de bin­nen se­con­den’’, al­dus Ge­oNet. De be­ving had vol­gens de laatste be­re­ke­nin­gen een kracht van 7,8 Mag­ni­tu­de. In het zeer dun be­volk­te ge­bied kwa­men twee men­sen om het le­ven. De scha­de aan de in­fra­struc­tuur is enorm.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.