Kro­a­ten her­den­ken slag om Vuk­o­var

Times of Suriname - - BUITENLAND -

KROATIE - Tien­dui­zen­den men­sen heb­ben gis­te­ren in Vuk­o­var in het oos­ten van Kro­a­tië de groot­ste slag uit de bur­ger­oor­log van 1991-1995 her­dacht. Aan­ge­voerd door de top van de Staat en de re­ge­ring trok­ken ze door de stra­ten van de ooit ver­woes­te en la­ter weer op­ge­bouw­de stad aan de grens met Ser­vië. Vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den ver­de­dig­den en­ke­le dui­zen­den licht­be­wa­pen­de Kro­a­ten de stad te­ver­geefs te­gen een met vlieg­tui­gen en tanks on­der­steun­de over­macht van tien­dui­zen­den Ser­vi­sche sol­da­ten. In de strijd kwa­men min­stens 2000 bur­gers om het le­ven. Na hun over­win­ning haal­den de Ser­vi­ërs meer dan twee­hon­derd ge­won­de Kro­a­ten uit het plaat­se­lij­ke zie­ken­huis, die ver­vol­gens in de na­bij­ge­le­gen var­kens­hou­de­rij Ov­ca­ra wer­den om­ge­bracht.

Het was een van de groot­ste mis­da­den uit de bur­ger­oor­log. Kro­a­ti­sche me­dia we­zen er op dat van de ver­ant­woor­de­lij­ken nog maar een klein aan­tal is ge­straft. De Ser­vi­sche re­ge­rings­krant No­vos­ti stel­de dat de tra­ge­die met Ser­vi­sche slacht­of­fers is be­gon­nen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.